Čas neexistuje, vymysleli jsme si ho, tvrdí fyzikové

127
5154

Pro každého člověka čas určitě existuje: ráno se probudíme, v průběhu dne se pohybujeme v čase, v určitém okamžiku jdeme spát a i během spánku se nadále pohybujeme v čase. Někteří fyzikové ale tvrdí, že něco takového, jako je čas, ve skutečnosti neexistuje.

Vědcům už řadu let nedá spát nesoulad mezi Einsteinovou obecnou teorií relativity, která popisuje fyzikální zákony ve velkém měřítku, a kvantovou fyzikou, která se snaží popsat nejmenší částice ve vesmíru. Například světlo se podle teorie korpuskulárně vlnového dualismu dá popsat buď jako vlna nebo jako částice.

Fyzikové se pokoušeli propojit tyto dvě vzájemně neslučitelné oblasti prostřednictvím velké jednotné rovnice, protože předpokládali, že bez ohledu na měřítko musí mít všechno ve vesmíru vzájemnou spojitost: od částic až po galaxie. Tuto rovnici vyvinuli před více než 40 lety dva geniální fyzikové John Wheeler a Bryce DeWitt. Nicméně jejich objev vyvolal spory, protože pokud je rovnice správná, pak pojem, jako je „čas“, na nejzákladnější úrovni hmoty neexistuje.

To, co my subjektivně vnímáme jako „čas“, je podle fyziků jen měřitelný vliv globálních změn ve světě kolem nás. A čím více se ponoříme do světa atomů, protonů a fotonů, tím méně je pojetí času relevantní. S tímto názorem souhlasí i vědci z Národního institutu pro standardy a technologie (NIST). V NIST mají nejpřesnější atomové hodiny na světě, podle kterých se řídí nejen celosvětové počítačové sítě, ale i navigace družic nebo systému GPS. Fyzikové z NIST tvrdí, že jejich ultrapřesné hodiny ve skutečnosti vůbec neměří čas: ten se jen určuje podle značení na hodinách.

Ve skutečnosti tak nežijeme pod břemenem času, ale ve světě proměnlivé hmoty, jejíž proměnlivost jsme si zvykli popisovat za pomoci neexistující fyzikální veličiny. Ovšem kdybychom si ji sami nevymysleli, zcela jistě by kolem nás zavládl chaos.

 • Jiří Maťaš

  Pokud nexistuje čas je tedy možné vyslat částici vakuem a ta se roztříští ještě než jí vyšleme? Musí být spojitost,určitá paralela,mezi vznikem a zánikem.I kdyby neexistoval měřitelný čas nezastaví to akci a reakci jako přítomnost a následky.I v pravděpodobnosti je časové kontinuum jen je zpomalené v závislosti na počtu podobností až na samotnou hranici časového obzoru A to i po jejím překonání kdy už nejspíš přestane platit zákon o zachování energie

  • 3Bird

   Je to zákon tohoto vesmíru který známe. Proto se mu říká časoprostor. Ten náš čas na hodinkách a v kalendářích ale neexistuje. To jen tak vnímáme. Naše vědomí neumožňuje čas vnímat jinak. Proto mám také rád Timelapse. To dá člověku jiný náhled na věc. My vnímáme vesmír jakoby zastavený v čase. Ono to tak ale asi není.
   Proto reaguji na to časové kontiuum. Nevím jak je to myšleno, ale podle mě se ty vesmírné děje odehrávají rychle. Proto také měříme na světelné roky, protože to tak náš mozek vnímá a jinak to neumí.
   Chci říct, že celý ten vesmírný ohňostroj se odehrává patrně rychle. Jak rychle ale nezjistíme. Jako ukázku jak to myslím jsem vybral tohle video. Pravděpodobně planety kolem slunce sviští jako kolotoč a Země rotuje bizarní rychlostí. Jaký je ale ten vesmírný čas ve skutečnosti nikdy nezjistíme.

   Jak řekl kdysi jeden vědec : náš život je jen bliknutí. Není tak těžké si to představit a vesmír tak dává uplně jiný smysl.

   https://www.youtube.com/watch?v=chA6M321dsY

   Tady je starý dobrý kus z Baraky. Takže co se ve skutečnosti děje? A jak rychle? Těžko říct.

   https://www.youtube.com/watch?v=ThYVqDLAXdQ

  • 3Bird

   Ještě doplním. Monitor ve skutečnosti bliká, ale tak rychle, že my to vnímáme jako plynulý obraz. Tady jsem našel video, kde jsou dvě rychlosti. Pokud budeme rychlost stále zvedat (lze představit) tak některé věci zmizí. Mozek je přestane vnímat, stejně jako nevnímá blikání monitoru. A co takové atomy?

   Stůl je stůl a stojí celou dobu na jednom místě. Přesto je to iluze. Příliš rychlé a stejně tak pomalé děje člověk nevnímá. Žijeme ve vlastní časové bublině. Jsou živočichové, kteří žijí velmi krátce, ale opět je to naše vize. Oni ve skutečnosti prožijou stejný život jako my.

   A tak si myslíme, že stůl je stůl a že hodina je hodina a že náš život je dlouhý cca 80 let.

   https://vimeo.com/18873243

  • OKO

   Uff. To je hustý. Předně, něco jako akce a reakce v mikrosvětě vypadá zcela jinak, než v makrosvětě. Druhotně, zkus se podívat na tohle (zvláště pak na „experimenty s opožděnou volbou“):

   http://utf.mff.cuni.cz/~podolsky/Kvant/Dvojster.htm

 • Pingback: Franta, Franta se shledává | Blog Františka Omáčky()

 • Vit Kouba

  Vše je iluze v iluzi Jóga

 • michal

  Konečně něco na zamyšlenou. No vemte si to takhle .. světlo je bráno jako vlna a nebo částice.. rychlost světla je prý mezní hranice rychlosti pro vnímání času v prostoru v zavyslosti na rychlosti a hmotnosti objektu pohybujícího se zrovna rychlostí světla.Z uhlu pozorovatele se objekt z venku jeví jako velice rychle se pohybující kdežto z uhlu cestovatele ( např. fotonu ) se objekty venku jeví jako zastavene.Je to dáno tím že pozorovateluv mozek nema dostatek času pobrat a vyhodnotit rychlost objektu který pozoruje( např. tím je myšleno že já nemám dostatek času abych vidět jednotlive fotony vyletující z lampičky a dopadající na stůl )…kdežto cestovatel (foton) má už díky své rychlosti dostatek času pro vyhodnocení a porozumění okolí vuči kteremu se pohybuje rychlostí světla ,lépe řečeno každý foton vyletující z lampičky ma dostatek času si prohlídnout okolí a vyhodnotit tak situaci kde je ( beru to čistě hypoteticky že foton je živá a rozumě smýšlející částice o nulove hmotnosti ale o stejné vlnové délce jako ma reálný foton). To znamená že i přesto že se bude člověk pohybovat v nějaké vesmírné lodi rychlostí světla tak i pro něj lze vymezit separátně měřitelný časový usek jak vně lodi tak i mimo loď, tudiš se oba časové vysledky budou markantně lišit ale i tady lze použit čas jako velice absolutní měřidlo pro změnu emperické proměnlivosti hmoty která se pohybuje danou rychlostí v prostoru.Pokud někdo začal přemýšlet na cestování červí dírou , tak je to bohužel mimo. Při cestování červí dírou nejde ani tak o vzdalenost jako spiš o velikost zakřivení prostoru a tudiš o velikost dane energie k tomu potřebné ,to že se skočí např. 150Bilionu Km daleko během jedné vteřiny je už výsledek rovnice. Pak je tu pan Všemohoucí… např. pokud budu Já mimo náš vesmír a budu mít dostatek energie abych zrušil fyzikálně zákon který určuje vlastní pohyb hmoty v prostoru a tudíš i následnou možnost měření v čase ( no prostě zastavim plynutí času) tak at chci nebo nechci i pro mě mimo vesmír uteče spousta času než se rozhodnu zase vše rozjet. A na konec : i čas má svuj čas .

 • OPD

  čas neexistuje. budoucnost neexistuje. Nikdo ji nezažil, nikdo se jí nedotkl, můžeme tedy předpokládat, že neexistuje. Nic se nikdy nestalo v budoucnosti, věci se vždy dějí v přítomném okamžiku. Jediná realita, kterou budoucnost má, je v našich pomatených myslích ;)

  • Tom

   ale existuje

 • obět

  Čas neexistuje to je jen zákon o zachování energie kolikrát to budu opakovat.

  • Tom

   Můžeš to opakovat kolikrát chceš. Bez účinku jako oběť jsi opět totálně mimo. Pleteš písek se žvejkačkou – taky to jde, ale dost to drhne :-)))))))))

 • Martin

  Konečně pěknej článek. Přesně tak, čas neexistuje. Je to jen klasickej „matrix“, kterej sme si VYMYSLELI a ve kterém lidé žijí. Vše co je, je spolu propojeno a tím pádem se děje vše najednou. Nic se neděje zítra nebo včera, vše se děje teď:-). Nějaké „předtím“ a „potom“ je jen naučená konstrukce mysli, podle které vnímáme

  • Ivet

   Martine,také to může být tak….vzhledem k celkovému nepředstavitelně obrovskému prostoru všech vesmírů se také může stát ,že čas se právě zastavil dejme tomu na několik tisíc let a proto ho můžeš tak chápat.Je to jako s tím světlem které můžeš zastavit.

   V přítomnosti je neuvěřitelný pohyb a sled všech událostí,které se kdy stali
   a trvá vzhledem k prostoru a času přímou úměrou nekonečnému prostoru.

  • Ivet

   aby si pochopil jak to myslím,tak dám příklad…..bůh může také v tuto chvíli(která je pro něho samotného změněný stav vědomí a tím pádem také jeho osobní běh času)spát.
   Ovšem to neznamená že čas něběží,běží podle jeho změněného stavu bytí a to co je pro něho dejme tomu vteřina se nám může jevit jako tísíc let.

  • Ivet

   máme tu nevýhodu(těžko říct jestli nevýhodu)že náš mozek(tedy naše vědomí v našem světě) není schopno celkově zaregistrovat běh všech naprosto všech událostí,tedy toho řízeného chaosu v té naší osobní vteřině.Kdyby tomu tady a teď bylo,tak věřím tomu že by uběhlo neuvěřitelné moře času,troufnu si říct že naprosto všechen náš osobní čas bytí,který nám kdysi byl dán.

 • Ivet

  Světlo můžeme zastavit,zpomalit a dokonce nechat tak nějak stát na místě „zazipovat“ho i s kompletními informacemi,které si v sobě nese.Světlo můžeme nechat zmizet aby se vzápětí objevilo někde na druhé straně a to v jeho původní formě a rychlosti.Světlo je hmota a hmota se dá opět přeměnit na světlo.Světlo v sobě nese informace s nimiž lze komunikovat a manipulovat.Světlo se dokáže smrsknout do té nejmenší možné podoby,kde jsou naprosto zachovány veškeré informace,které si v sobě nese ale nelze s nimi v tomto smrsknutém stavu manipulovat.
  Myslím,že čas je na tom podobně,čas je další produkt vědomí.Čas se mění podle daného stavu vědomí a jeho pohybu.Čas tu byl dávno před velkým třeskem.

 • FFS

  Ale tak ono je to logický. Čas jednoduše je pomocná míra, která nám pomáhá zpřesňovat. Ale co je to přesně čas je spíš na filosofickou debatu, podobně jako otázka zda-li existuje pohyb.

  • Tom

   jenže právě logika potřebuje čas aby prošla algoritmus….pohyb existuje i když je to abstraktní pojem

   • FFS

    Jenže co to ten čas vůbec je? Můžeš se na něho podívat ze dvou úhlů. Buď jako jednotku uplynutí ohraničený doby. V trošku filosofičtějšim, abstraktnějšim pojetí, jako relativní dobu, nebo vzdálenost, mezi jednotlivými událostmi. Tady sám tápu, jak to nějak kloudně vyjádřit.
    Pohyb. Zase – můžeš se na něho dívat, jako úkon, kterej můžeš rozpytvat po vzorcích a rovnicích. A z toho filosofickýho hlediska už ve starym Řecku filosofové hledali odpověď na otázku, zda-li vůbec pohyb existuje. Jedna z fil. směrů např. prosazoval, že pohyb neexistuje sám o sobě, ale je složen z nekonečna statických „snímků“, atd. atd.

    • Tom

     No a právě na ty statický snímky potřebuješ čas.. :-)
     Einstein to vystihl ve vysvětlení teorie relativity pro laiky :-D
     CO je relativní?
     Když si sáhneš na rozpálená kamna tak Ti vteřina připadá jak hodina.
     Když strávíš hodinu s milou, zábavnou a sympatickou ženou pak ti ta hodina připadá jako vteřina a to je relativní.

     • FFS

      Jako jo. Ten příměr k plotně a ženský je profláklej. Ale motá mi to šišku upřímně. Budu potřebovat čas na to si to nějak sesumírovat. :)

      Ta hodina s milou, zábavnou a sympatickou ženou mi přijde.. mnohem pravděpodobnější je, že zabiju draka a zachránim království. :-/

      • Tom

       Jenze pri zachrane kralovstvi ti hodina nebude pripadat jako vterina. Ono to samo ze tak jednoduchy neni je to predmluva k uvodu.co se tyce relativistickeho casu i pohybu sovisi i s tzv. Inercalnima a neinercialnima vztaznyma sostavama. Vysledkem muze byt to, ze cas si kazdy nese svuj a jeho rychlost plynuti ovlivnuje prolinani techto soustav.

       • Ivet

        asi tak :-)

       • FFS

        No. Takhle jsem to zrovna nemyslel, ale budiž. :D
        Ale díky. Zas vim něco novýho. :)

   • mudrc01

    logika nepotrebuje čas. potrebuje pohyb. čas je len teoretické znázornenie postupnosti pohybu. čas je len veličina ktorú si vymyslel človek na zaznačenie a znázornenie určitej postupnosti, frekvencie pohybu. v podstate máš len nekonečne sa meniacu prítomnosť. poloha častíc vo vesmíre sa mení pohybom a na zaznamenanie postupnosti tohto pohybu sme si vymysleli čas, ktorý vlastne len znázorňuje rôzne rýchlosti pohybu, dá sa ním porovnávať rýchlosť pohybu.

    • Tom

     ale nééé to by jsi mohl rovnou tvrdit že neexistuje metr ani kilo

  • Nezmar

   Dlouho jsem nad myšlenkou neexistence času přemejšlel. Myslím, že čas tu byl ještě před vznikem času. Vznik našeho času, ve velkém třesku jen následoval jiný tok času ve vesmíru.

   Myslím, že čas by se dal vysvětlit i jako prostorová konstanta. Jako přesně určující jednotka přiřazení prostorů a jejich návaznosti. Ale proč tomu neřikat prostě a srozumitelně ČAS?

   • Tom

    věta:Dlouho jsem nad myšlenkou neexistence času přemejšlel. mě neskutečně pobavila.
    čas od času sem zavítají taková kvítka jako jsi Ty, a to je pak střelba :-)))
    – hlavně jestli měl čas dostatek času, aby vznikl :-)
    – čas ale je konstanta v našem prostoru.
    – je to přesně určující jednotka počtu period přeskoku radioaktivního cesia mezi dvěma hladinami různých stavů za určité teploty
    —- a hele teplota taky neexistuje… ja asi mám horečku :-))))

    • Nezmar

     no a kuli takovejm kvÍtkům jako jsi ty není možné na internetu vést normální diskuze.
     nevim co tě pobavilo na větě, kterou cituješ. Nic o mě nevíš. A asi nevíš o čem mluvíš jen cituješ definice z SI.

     • Tom

      AchJo. Jseš pln rozporu. Jak vést s nĕkým normální diskuzi,potom co napíše zmiňovanou větu a ještĕ ji sám nechápe.

      • Nezmar

       Jo taklenc si to myslel :-))) tak to potom jo.

       • Tom

        Analogicky jsi napsal něco v tomto smyslu: Pojedeme zkratkou, je to sice horší cesta, ale za to dál. :-DDD

        • Nedzmar

         No já myslel, čas na úrovni částic. Elektron se přesouvá z jednoho místa ve valenční vrstvě na jiné za nulovou jednotku času. Jedna částice v protonu je nejednou na dvou místech a ještě má mezi sebou výboj, který popisujem jako superstrunu. Je jasný, že v takovém prostředí přestává fungovat náš tok času a máme v něm ten tok času, který tu byl ještě před velkým třeskem. Tedy do okamžiku :o) kdy náš vesmír získal entropii vnešením chaosu do přesně uspořádané struktury. Chtěl jsem upozornit na možnost několika časů. Protože v naší fyzice prostě čas = 0 zbortí všechny rovnice. Kontanta rychlosti světla C strácí svůj smysl.
         M = E/C² no a dělit nulou přece nejde. A přesto je náš vesmír hmotný.
         Proto se Fyzikové snaží vytvořt rovnice kde se jednotky času nepoužívají.

         Pro naše vnímání světa jako časoprostoru to ale nemá vliv.

         • Nezmar

          jen doplním. Když v E=mc² použijem rychlost světla
          v čase který nabývá záporných hodnot energie i hmotnost nabývá stejně hodnot kladných.

          • Tom

           to bude proto, že hmotnost částicím uděluje Higsův boson

          • Nezmar

           nemyslím, že je to úplně Higgisovým bosonem. Ten propůjčuje hmotnost jen částicím v jeho dosahu. Ostatní částice získávají hmotnost ve stavu úvratě. To znamená, že jestliže se pohybují přímočaře hmotnost nemají a vnímáme je , pouze jako vlnu. Vlastnosti částice dostanou až v případě, že je zastavíme. Ale to už jsem trošku za hranicí Kodaňské interpretace.

           Oprava v předchozím příspěvku jsem uvedl „částice v protonu“ což je samozřejmě nesmysl. Měl jsem namysli neutron.

          • Tom

           ne proton :-) já bych neřekl, že jim boson hmotnost propůjčuje, nýbrž uděluje na to, aby oni mohly přijít by se opět musely srazit. což není vyloučeno avšak je to nepravděpodobno

          • Nezmar

           Udělovat nemůže, protože by si graviton musel někde brát energii….. aby nám tu platil zákon o zachování energie.

          • Tom

           vsak jo boson svoji energii premeni na gravitaci a neutrino

          • Nezmar

           nemůže jí přeměnit, to bys mu jí musel dodat. V LHC jen změřili jeho potencionální energii a tím dokázali jeho existenci. Volně ležící atom, přece žádnou energii nepřijímá a hmotnost má.

         • Tom

          nemůžeš takhle veřejně motat gravitační teorii s kvantovou :-)) My sice víme, že ty to dvě mršky jaksi spolu … to výsledkem je náš vesmír ovšem nevíme jak to dělají……:-)))

          • Nezmar

           A proč ne?

          • Tom

           Protože to nejde, Kvantovka nerozumí gravitaci, času a prostoru a gravitace zase nechápe Higgsův boson. Takže to v tuhle chvíli nejde.

           To je stejný jakoby jsi chtěl po ultras fanouškovy Sparty, aby doma zalíval kytky. myl nádobí a vynášel smetí, to prostě taky nejde :-)

          • Nezmar

           Ono a teď jsme se vrátili na začátek. Záleží v jakém vektoru času se na obě teorie koukáš. Ultras taky nevěší plenky na stadióně před ostatníma sparťanama, ale doma pěkně poslušen své manželce. :-)

          • Tom

           jooo na tom neco bude :-))) takže tu máme vnějši vliv….manželku….ktera nám skrytě ve skrytém místě mění vlastnosti ultras proti všem zvyklostem a znalostem :-)))

          • Nezmar

           Přesně. jsou i jiné rozměry.

         • Tom

          Jakto že to nejde? teda nejde to co jsi popsal je singularita nekonečná hmotnost nulový rozměr ,nekonečná energie, nulová rychlost, prostě singularita pak to nulou jde ….přes limity

    • Přemek

     Tome, mýlíte se. Čas není vlastností prostoru. Viz speciální teorie relativity. Když se budu pohybovat rychleji než Vy, čas mi poplyne pomaleji. Otestoval ito obletem letadla okolo Země s cesiovými hodinami. Ty z letadla byly zpožděné oproti těm na základně.

     • Tom

      Mýliti se je lidské, pochopit božské :-))))
      čas je vlastností inerciální soustavy. Letadlo mělo svojí inerciální soustavu. Zem má svoji soustavu. metro má svoji soustavu galaxie má svoji soustavu. čas plyne podle gravitace což kvantová fyzika jako až tak nepodporuje.
      Když teď vyskočíš kam dopadneš na jaké místo? :-)
      Já jsem jsem zastáncem hypotézy, že každý si nese své plynutí času podle toho v jaké soustavě si vůči ostatním nachází. Pak i slova nezmara …“Dlouho jsem nad myšlenkou neexistence času přemejšlel….“ dává smysl :-)

     • Nezmar

      Nebudu to hledat takže jen tak obecně. Na střední jsme si dilataci času dokázali matematicky.
      V magnetosféře vznikájí částice ( tuším miomy) a ty existují tak krátce, že by za dobu svého „života“ nestihli dopadnout na zem, ale protože letí rychlostí blízké rychlosti světla dopadnou až na povrch Země, kde se dají detekovat.

      A to si právě myslím, dokazuje že čas je vlastností prostoru ve kterém se nachází ta částice.
      No a ve speciální i obecné teorii používá autor slovo časoprostor.

      • Tom

       avšak ten časoprostor je deformovaný gravitací že? Co je to vlastně taková gravitace zač? kde se bere?

       • Nezmar

        Já to vidim takhle
        Gravitace je vlastně odstředivá síla.
        je třeba připustit to, že částice vibruje a získává hmotu pouze ve stavu úvratě.
        Když se připustí toto pak je třeba přpustit, že každý druh částice vybruje jinou frekvencí a v jiné fázi. V atomu nám tedy vybruje obrovské množství částic a jejich síla se sčítá i odčítá podle toho v jakém vektoru kmitají. Samozřejmě jsou přesně dána pravidla celý vesmír je protkán konstantama tak i tato vibrace bude podléhat konstantě.
        Výsledný součet energie celého atomu je tak stále stejný a nám se jeví jako gravitační síla.
        Výsledek je ten, že čím máme hmotnější těleso tím větší máme gravitaci.

        • Tom

         Tak s připuštěním věcí mám problém. Dle mě z pohledu mechaniky to co popisuješ by byla gravitace 0. prostě rovnovážný stav.
         poslední věta má ovšem smysl. Tak si říkám když nevíme kde se bere gravitace, tak kde se bere hmotnost? dá se určit váha ve stavu bez tíže? kolik pak váží naše planeta ve stavu bez tíže….a ta tíha je sakra důležitá :-) aby jsme dostali hmotnost .

         • Nezmar

          Nemůžeš dosáhnout nuly. Když si představíš, že každá částice v atomu je ve stavu neustálého zrychlení. Jak bych to nejlíp popsal ….Představ si, že sedíš na vibrující struně, kromě krajů, tedy ve stavu úvratě se díky zrychlení budeš cejtit těžší. Pro mě jako pozorovatele budeš kromě krajů průsvitnej, a hmotnym budeš pouze na kraji. No a teď to všecko spoj dohromady. A máš tíhu i hmotnost. A teď si je stačí představit , že nesedíš na struně, ale hromada strun vibruje v tobě a sedíš na tenký fólii. i ve stavu beztíž jí svou vibrací prohneš a proto se k tobě chtěj kutálet tělesa a máš gravitaci.

    • derdoktor

     Na co vlastně upozorňuješ??? Pokud je všechno relativní včetně času tak ani gramatika není veličinou.

 • Tom

  – chaos díky bohu vládne jinak by to byla děsna nuda
  – hmotnost v určité fázi hmoty také neexistuje tu získavají částice diky higsově poli nebo bosonu a přesto hmotnost máme.
  – čas existuje, už jen proto že nám „často“ ten „čas“ chybí a když někde chybí musí existovat :-)))
  – 0-D je čas 4-D je moment setrvačnosti 3D objektu nepřijde mi to nepochopitelný, to si jen fyzikové dělají šprťouchlata :-DDDD

  • Ivet

   ahoj Tome,ten čas se nám jeví jako, že nám chybí ale je to jen odraz toho na jaké vědomí jsme nastaveni.Pokud se ocitneš v situaci kdy vnímáš že máš málo času…jsi ve své podstatě ve změněném stavu bytí,jsi nastaven v tu chvíli na jiný pohyb,jinou frekvenci.

   • Filip Klíma

    Velice zajímavé o tom všem přemýšlet… Nedávno jsem dostal myslím dobrou radu od několika dlouhodobě duchovně založených přátel. Celý život se zabývám parapsychologií, psychotronikou, kvantovou fyzikou, eniologií, experimentuji s telekinezí, hraji si s různými energiemi atd… Dříve jsem měl pocit, že musím někomu něco dokazovat a zvlášť těm nejbližším aby dali příležitost mému způsobu žití. Dávejte pozor, ať se v tom nazamotáte. Nezapomínejte na naprosto jednoduchý princip a „cíl“, který spojuje všechny lidi a to je základní vlastnost (vlastnost duše), že chceme být šťastní, prožívat blaho, lásku. Mne ale zajímá tato záležitost v důsledku, chci žít spokojeně v pravdě, dříve jsem žil nespokojeně i spokojeně ve lži, nyní se neustále učím žít spokojeně i s novým poznáním. Doporučuji hledat lásku (nemusíte ji nacházet v partnerovi), hledat univerzální lásku, dobro, pravdu. Už několik let jsem přesvědčen o nematerialistickém způsobu myšlení, nemám potřebu se řadit k nějakému náboženství (ačkoli se nebráním podobnosti). A jediné skutečné jistoty, které mám jsou, že existuji já a že existuje nějaká forma Absolutního bytí (příčina bez příčiny, existence nezávislá na vzniku – pro jednoduchost tomu říkám Bůh), je to naprosto logické, už samotné bádání, které je samozřejmě závislé na myšlení „příčina a následek“, to samotné vede k paradoxu materialistického myšlení – k nekonečnu… K nekonečnu, které je pro nás těžko pochopitelné a přesto skutečné. A bez Absolutního bytí, nemůže existovat ani konečné bytí. Vše ostatní je pro mne dost relativní, zůstávám otevřený. Je dobré si určit správný poměr otevřenosti a kritického myšlení, neříkat zdánlivé pravděpodobnosti pravda a být opatrný se slovy, dokud nevím, kdo je skutečně říká…

    • Ivet

     Filipe,berte to prosím tak, že pouze spontánně reaguji na komentáře.

     Víte,každý je svým způsobem nějak duchovně založen a jeho cesta někam zákonitě vede.
     Víte máme to asi stejně, protože pro mě je naprosto jednoduchý zákonný princip všudypřítomný a nikdy neutuchající silný láskyplný třecí cyklus ve všem nač se podíváte.
     Ovšem děkuji za Váš názor….:-)

     • Filip Klíma

      Zdravím. Je spousta možností, co se vám to vlastně děje. Nejčastěji se jedná (tedy podle názoru Břetislava Kafky) o vaše probuzené podvědomí. Záleží na tom, jak moc jste citlivec (senzibil). Vaše samotné podvědomí (v tomto případě vaše duše uvolněná v jedné vrstvě energetického těla – oduší – neboli podle Anatolije Vasičuka část energo-informačního pole – část aury – „duchovní těla“, v tomto stavu duše můžou probíhat jevy jako např.: tekineze, telegnoze, telepatie, aktivace hmoty, materializace atd. Časté znaky senzibila: citlivý člověk ve všech směrech, mívá hodně snů a hodně si jich pamatuje, vadí mu dlouhé teplé koupele (připadá si unavený), často studené končetiny, často unavený, náladový, často nemá rád maso atd. – slabá vrstva ochranného energetického pole – tělesného magnetismu. Opak tohoto citlivce je „magnetický člověk“, který má dostatek „tělesného magnetismu“ – druhá část aury – aurální, ta ho chrání před různými vlivy a podvědomí je pod kontrolou… Pokud je to váš případ (senzibil, citlivec), tak doporučuji krátké studené sprchy, pohyb, kvalitní jídlo (starat se o svou obranyschopnost), pro dostatek energie velmi pomáhá alespoň 8 hodin louhovaný nakrájený citron i s dužinou (pouze s okrájenou slupkou) a také pozitivní autosugesce, které na vaše podvědomí působí. Bohužel v dnešní době jsme obklopeni elektrosmogem a elektronickými přístroji, umělým světlem apod., které na naše energetické pole nepříznivě působí a s touto neustálou energetickou dynamikou se vybíjí i náš tělesný magnetismus (aurální část aury). Ale toto je jen jedena z pravděpodobných příčin, co by se vám mohlo dít (doporučuji Břetislava Kavku, ovšem také ne se vším v jeho díle souhlasím…) Samozřejmě se kolem nás pohybují i různé bytosti, ale jen zřídkakdy bývají odpovědní za tyto jevy. Doufám, že vás neurážím, to rozhodně není účelem. Snad vám něco pomůže.

      • Ivet

       Filipe,tento komentář byl nejspíš směřovaný oběti a né mě.
       Každopádně,to co zde popisujete se dá také napsat takto…člověk,který prožívá takové stavy je jednoduše napojen neb ať už nevědomě a nebo vědomě aktivoval čakry a šišinku.
       Ty jsou příčinou všech těchto jevů,využívá proto všech „vymožeností“které mu ta síť nabízí.
       Je to podle mě jediný způsob jak v sobě probudit sílu,aktivovat hada a dozvědět se něco jak z minulosti,tak přítomnosti a budoucnosti.
       Chce to aby člověk jaksi šel více do sebe a zažíval stavy naprostého uvolnění a přirozeného plynutí energie a pak věřte nebo ne se začnou dít věci,nad kterými bude rozum stát.
       Je to přirozený duchovní vývoj bez kterého nelze nikam dokráčet.
       Intuice napoví jak na to,proto dávám rozhodně přednost této intuitivní schopnosti.
       Knihy a ostatní zdroje informací vás podle mého zbytečně rozptylují,ikdyž nezatracuji je…chce to ale aby se člověk ptal svého vyššího Já,tam najde veškeré odpovědi a to je zdroj těch nejkvalitnějších informací,neb si je stahuje s té univerzální sítě.
       Chce to vyrovnovážit energii v těle a pak bude člověk zažívat stavy,kdy bude tyto sféry navštěvovat a co je nejdůležitější….bude vždy sladěň s láskou,protože Vědomí je jen láska.
       Já takto žiji už pěknou řádku let…tam za tou oponou je život a já jsem s tím životem v kontaktu.

       • Filip Klíma

        Ano, přehlédl jsem se, komentář byl směřovaný oběti. Souhlasím s tím co je zde napsáno. Právě proto jsem psal ve svém prvním příspěvku o tom, aby se ve zkoumání těchto jevů člověk nezamotal. Jelikož informace, které léta střádá můžou člověka zahltit takovým způsobem, že má problémy i např. s meditací a celkovým duchovním rozvojem. Protože když se chce člověk uvést do stavu meditace a teď mu lítají v hlavě různé informace o šišince, hormonech, elektromagnetickém záření, tachyonech, různých procesech v šedé kůře mozkové nemluvím o tom co se všechno děje informačně-energetickým polem člověka a s čakrami samozřejmě atd. tak se moc neuvolní, chce to naopak jednoduchost a přirozenost. Já sám jsem s tím měl občas problémy takže pozor…

        • Ivet

         tak to jsem ráda že jsme si rozuměli.

         • Tom

          Já taky :-) jsem rád že si aspoň někdo rozumí..

          • Ivet

           a my dva si nerozumíme?myslím že ano :-)

          • Tom

           však jo :-) myslel jsem někdo další

          • Ivet

           :-)

       • Tom

        Ivet, oběť je kecal, který by rád by … ovšem některé věci nejsou pro každého, jak píšeš, člověk, jeho duch či duše k tomu musí dozrát, no a jsme zase u času :-D

        • Ivet

         Tome ano to je pravda,člověk k tomu musí dozrát ale otázka je jestli opravdu dozrál a jen si to třeba nemyslí.Tím samozřejmě nenarážím na nikoho z Vás tady,myslím tím samozřejmě každého človíčka včetně mě.

         Čas… je v každém živém tvorovi, nepotřebujeme mít hodinky, pokud žijeme přirozeně. Člověk, který stojí nohama pevně na zemi, pozná odhadem kolik je hodin.:-)

      • Ivet

       Pokud se napojíte na tuto přirozenou frekvenci(ta frekvence je ukrytá ve Vaší DNA),tak zjistíte že TAM jste opravdu DOMA,to je váš nejniternější domov naplněn spoustou informací a lásky.Otevřete v sobě Vaší nikdy nekončící a nedočtenou knihu a to je to, co mě osobně nejvíc zajímá,čtu a čtu ve své knize a né jen v mé..je to zdroj,kterého se nikdy už nebudete chtít vzdát.
       V té „knize“ zažijete stavy naprostého souznění s tou rezonancí a frekvencí,pošle Vás do svého nitra a také do vzdáleností o kterých se Vám ani nesnilo…budete zjišťovat další a další Vaše schopnosti,které budete zažívat samozřejmě i v realitě,budete v naprostém údivu co všechno je ještě možné a jak s tím nakládat.Tady bych ovšem zdůraznila jedno základní pravidlo…nejdůležitější je se vnitřně srovnat,psychicky a fyzicky se vyrovnovážit,jinak člověk může skončit v blázinci. :-)

       • Tom

        Vím co myslíš a jsem si jistý, že ty víš, že já to znám :-)

        • Ivet

         vím…:-)

      • Tom

       Bez obav já moc děkuji za tento fundovaný komentář.

    • obět

     Hezky řečeno.Pokud se zabýváte parapsychologií, psychotronikou, kvantovou fyzikou..to bych byl zvědav co by jste říkal domě kde se vám vyšroubují šroubky z věcí a v noci vám něco rozvírá čelisti a drží je jako ve svěráku než to z vás vytáhne.Občas si to“NĚCO k vám přisedne na postel a drží peřinu.Samozřejmě vám to ježí vlasy a chlupy na těle.No je to legrace.

     • Ivet

      no zajímá mě jestli v tu chvíli spíš a nebo jsi plně při vědomí

      • obět

       Dělá to celou noc,takže je štěstí se vůbec vyspat,ale když se člověk posadí trvá i 3-5 vteřin než to z úst vytáhnou a často to zavadí o zuby jak to vytahuje.Začíná to od 2-5 a kope to do dveří a dupe nebo mlátí do kovových součástí žaluzií.Nakreslilo to dokonce nějaké hloupé lebky na okno když se zablesklo a když jsem prostě zatáhnul žaluzii tak to k mému údivu bylo vykouzlené i na ní,ale ta byla srolovaná.Je to taková hrůza přikrade se to na člověka jako nějaký tlak vedený skrz tělo.Mě to neděsí,ale lidé si na to uvnitř stěžují,když to na ně působí a chtějí pak spát v místnosti s více lidma.

       • Ivet

        říká ti něco pojem spánková paralýza?
        a vůbec co vlastně děláš za práci?jaké je tvoje zaměstnání,tedy jestli to není tajný

        • obět

         Investice samozřejmě.
         To jsou naprosté hlouposti pro alkoholiky a narkomany spánková paralýza neumí nést světlo vyhazovat proud spálit zásuvky ani kopat do dveří a až vůbec neumí napadat elektroniku.

         • Ivet

          dobře tak jinak…máš něco z toho co tu říkáš nafocené a nebo natočené?

          • obět

           Něco málo natočené něco vyfocené,ale mám něco lepšího mám svědky,některých podivností okolo.Jeden dokonce prý zmizel na týden a moc neví co s ním bylo horší je,že ho to ukradlo,když z domu odcházel právě s kamerou s důkazama jaká náhoda.
           To dělá ta věc,když se napojí na člověka tak ho pak ovládá jako loutku v takové náměsíčnosti.
           Nejpodstatnější je prokázat tyto jevy pro peníze co jsou na to vypsané,ale nevím jak to prokázat.Na to je potřeba tým lovců to nemůže dělat jeden člověk.Ti to vypne mobil v ruce a kameře dojde baterie.Jsem čekal na spojení a zčernal mě mobil na obrazovce v ruce,když jsem natáčel překrásná světla z oblohy na zemi jak svítí a pulzují na dům v džungli tak to vyslalo nějaké tenké červené paprsky na nahrávací z. a vyplo ho to.

          • Ivet

           takže ty cestuješ?kde všude si byl?a kdo ty peníze vypsal?

          • obět

           Drž se tématu neodbíhej.

          • Tom

           Nebuď drzej

         • Tom

          Samozřejmě že investice. Ach-Jo

       • Ivet

        tomu nějak nerozumím,jací lidé,kteří si na to uvnitř stěžují a chtějí spát s více lidma?a kde se to vůbec nacházíš v současnosti?jsi ve skupince lidí,kteří bydlí s tebou?

        • obět

         Každý člověk od ochranky až po kamarády o tom ví.Každý u mě spal nebo já u nich.
         Je legrace ,když jsem někde a ten člověk chce rozsvítit ,ale…světlo je rozbité“Děkujeme rozbil jsi nám žárovku v předsíni.Jde do koupelny a“díky moc už nesvítí světlo ani v koupelně.Mohl by jsi nám přestat rozbíjet žárovky?
         Samozřejmě,že to nedělám já,ale ta technologie.Pak se zastavím u něho v práci a „proč nefungují nástěné hodiny?“Ty se zastavily když jsi byl na návštěvě posledně.

         • Ivet

          není to technologie ale přirozená energie ve tvém těle,jsi jak bych to řekla anténka na převádění,přetransformování této energie…taky mi praskaj žárovky,taky mám poruchy elektronických a elektrických přístrojů….

          • obět

           Ale až po tom co to do tebe dají drátem skrz levou nosní dírku.Dále do dalších částí těla a ano i tam…Hned jsem zjistil,že ty přístroje vydávají elektrický zvuk a zasahují každého člověka i zvířata u mě stačí na mě vložit prsty ty přístroje vydávají elektrické zásahy lidem do prstů,když je na mě vložíš.Jak říká služebná“Jste tím zasažena i jinde?
           „Ne zasahuje mě to jenom když jsem vedle vás.
           Také,když mám nějakého psa u sebe a tím to prochází také.Před implantací těchto přístrojů by to nešlo to je jasné.Zkoušel jsem to a neexistuje nic takového.Pouze přístroje na kvantovou fyziku to umožnují a lidé je pokud vím nemají.TO vysušuje vodu z těla všech lidí to nedělám já!
           Také tahá vodu v koupelně,takže několik instalatérů nechápe od kud se z uzavřeného potrubí ta voda bere?Dělá to všude i v hotelu.A to je to nejmenší co ty přístroje dělají tohle nic není.Také to umí nést světlo z projíždějících aut a zesílit ho a pokud vím neexistuje nic takového,takže to není lidí,protože světla aut neumějí svítit do třetího patra ani tam odbočit z vozovky to nejde,ale ta věc paprsek normálně směřuje.
           Zábavná je technologie stealth nejenom,že to zneviditelní předmět pro lidi,ale navíc to zneviditelní i mě.Takže mávám na člověka z 8 metrů a on má černé fleky na očích..nevidí mě a odchází.Jdu za ním a „ty mě nevidíš?Ne nevidím promin.Tohle to dělá automaticky nikdo nic neovládá funguje to samo po implantaci těch prokletých přístrojů.

          • Ivet

           je vidět že jsi z toho dost zmatený a mám o tebe obavy.

           Dávej na sebe pozor kamaráde

          • obět

           Asi neumíš číst.Slovosled je naprosto přesný přehledný a nikoliv nepřehledný jak tvrdíš.Tak jak se ty věci odehrávají před svědky tak to popisuji,ale nejsem žádný češtinář to né.
           Tedy ještě jednou pro ty pomalejší popis je tak jak se odehrál v reálném čase.To,že technologie je nepřehledná,když působí na člověka a svědky je bohužel realita,také jeden svědek byl zasažen v domě zvukovým dělem či co a nikdo z nás neví co to bylo,ale hlavně,že se otřásl celý 6dům a u toho tři chlapi ze stavební firmy jako svědci atd.

           proto jsou důkazy naprosto zásadní a nahrávky také.Mám samozřejmě to oranžové ufo několikrát natočené,ale nenatočil jsem žádný ten hloupý talíř létají dost rychle.

          • Ivet

           tak šoupni někam ty nahrávky a fotky a videa a dej odkaz…třeba na rajcenet.
           Ráda se na to podívám

          • obět

           Jistě,ale nepřeji si to zatím zveřejnovat dokud nemám celou serii včetně právě těch hloupých disků.Tak ti to rád vložím zítra a pak to smažu.ONO TO dělá i taková znamení na obloze jsou obrovská snad 100m vidělo to u mě spousta lidí.Proto se se mnou také,každý dívá po obloze,ale chytit to je těžké,lze to tak 1x za den.

          • Ivet

           dobře tak dej pak vědět

          • Tom

           povídali že mu hráli

          • Tom

           – v jakém reálném čase? ten podle tebe přeci neexistuje?
           – uka UFO pořád jsi žádný neukázal jen o něm žvatláš :-)))

          • Tom

           a jsme u tý fyziky:
           – co je to elektrický zvuk ? finančníku?
           – přístroje na kvantovou fyziku jsou jaké? :-DDD
           – máš blbý instalatéry….když na to nepřijdou
           – světlo z aut v pohodě svítí do 8. patra
           – Tvá technologie stealth mě věru pobavila. Ono to bude jinak. Ty mě nevidíš ano raději bych tě neviděl…:-DDD

         • Ivet

          není to tak dávno kdy jsem meditovala …poté jsem chtěla rozsvítit světlo neb už byla venku tma a aniž bych se dotkla vypínače,tak žárovka v lampě praskla přímo přede mnou.Vysypalo se sklo na zem a já zůstala stát jak opařená,neboť toto se mi ještě nikdy nestalo.
          Mohla bych pokračovat třeba i o těch hodinách…našli jsme na půdě staré nefunkční hodiny,chyběl tam strojek…přesto když jsem je jen tak jako dekoraci pověsila na zeď a rozhýbala kyvadílko,tak světe div se!!oni běžely ještě dalších několik hodin.
          Chce to nakoupit do zásoby nové žárovky,horší je to s elektronikou,ikdyž nám stejnak nic jiného nezbude a musíme koupit po nějakém tom ročku novou..:-)

          • Tom

           ty věci se rozbíjejí díky kurvítkům, a právě jedno z prvních kurvítek obsahuje žárovka

          • Ivet

           Tome nejspíš ano…

          • Tom

           ale néé teď jsi mi měla odporovat, že žádná kurvítka nejsou :-))) JAk můžu teď vysvětlit co jsou :-D JInak hezky večer Ivet

          • Ivet

           já vím co jsou kurvítka :-))))ale jinak hezkej název…takovej trefnej :-))

          • obět

           Tak ted tady uklízí paní M. a celé horní patro je od toho ducha co působí uvnitř vily pokryt dlouhejma černejma vlasama a nikdo to tady nemá,navíc ona tady uklízí pravidelně,takže to od nikoho není.V domě na fotkách byly stará foto na nich nějací lidé.Myslím,že uvnitř to opravdu dělá duch.
           Jenže jak to souvisí s těma UFO nevíme.Také to sem shodilo kamion ze silnice a pokácel pár stromů jak padal na dům.Podivné autonehody okolo jsou zřejmě způsobeny tím vlivem.Je nechutné,že ten duch té hloupé ženské shazuje ty vlasy po domě pravidelně,někdy jsou dokonce na mýdlu ač ho používám jenom já.Další věc je,že prvně než to zautočilo se mě dotkl na ruce prsty se srstí a dlouhýma nehtama.Skočilo to do zahrady a potom to okolo stromu lámalo větve,ale vidět nebylo nic.Jdu ted obehrát casino s mimozemskou implantovanou technologií je to legrace.

         • Ivet

          od jaké ochranky kamaráde?jsi pod dohledem?
          a máš svoji služebnou?bydlíš v hotelu?
          nějak to všechno popisuješ zmateně…chtělo by to rozuzlit a proto se ptám.

          • obět

           Neumíš snad číst česky?Služka ,ochranka nejdi si wikipedii pro vysvětlení výrazů.
           Ochranka je dneska v každém moderním městském činžáku normálně dole,dříve se tomu říkalo vrátný.

          • Tom

           rozhodně nejsi gentleman, myslím si že jsi vyšinutý, zlý člověk, postižený bájnou lhavostí

         • Tom

          AchJo :-))

     • Tom

      Neber drogy. A mas po problemu. Je smesne,ze zminujes zrovna ty kvwntovou

      • obět

       Ty jsi trapnej.Když nepiji ani nekouřím.

       • obět

        Abstinent nekuřák.Při finančních aktivitách to ani jinak nejde.Nepiji ani na silvestra.

        • Tom

         AchJo :-DD

       • bob

        to ja taky ne a ´´drogy´´ beru:-)))

        • Tom

         Ahoj Bobe, ja vím, čokoláda je děsná droga :-)))

       • Tom

        to se nevylučuje přeci.

   • Tom

    zvláštní je že ta frekvence je závislá na času……

    • Ivet

     no tak jistě že je…

    • Ivet

     každopádně ať se to vezme jak chce…tak jediné co víme je to že nic nevíme…a to mě Tome tak trošilínku štve,tebe ne? :-)

     • Tom

      já třeba tuším, že vím víc než si myslím :-)

      • Ivet

       no tak samozřejmě chápu, páč je to v podvědomí každého človíčka :-)

  • Martin

   Tome, koukám že si se moc daleko neposunul:-)

   Chaos vládne? jak by mohl? myslíš si, že funguješ na základě chaotické „spolupráce“ několika miliard buněk, která je založená na náhodě??

   Pokud ti chybí čas, tak jde podle mě jen o stav mysli:-)

   • Ivet

    promiň Martine že ti skáču do komentáře ale chaos vládne vždy a všude…stačí se jen rozhlédnout po světě :-(
    Je to naprosto dokonale řízený systém

    • Martin

     Chaos? Takže všechno je „řízeno“ chaosem a náhodou? :-) pro mě určitě ne. Situace ve světě se tak třeba jeví, ale znova jde podlě mě jen o stav mysli a o neporozumění..Podle mě je vše jak má být. Je to srandovní, protože oba dva máme třeba jinou představu o tom, co tím chaosem myslíme:-)

     • Tom

      Haček je v tom, že si většina lidi myslí, že chaos=bordel, jenže chaos=řád nejvyššího stupně co známe. Je to tak dokonalý a komplikovaný systém u kterého se nedá určit následující vývoj, To je CHAOS. Bez obav, jsem mnohem dál….jde o to jakým směrem :-D

      • Ivet

       Tome, podle mého se dá určit následující vývoj,jenže než odhalíme ten komplikovaný děj,chod toho dokonalého systému..to bude fuška.

       • Tom

        nedá, a nemyslím že by to bylo nutné znát následující vývoj v chaosu

        • Ivet

         ale Tome jak nahoře tak dole..rozumíš co tím chci říct?

         • Tom

          spíš jak uvnitř tak venku, avšak to jsou připodobnění

     • Ivet

      Martine ale já nepsala že je chaos náhoda…jen že tento chaos je naprosto dokonale řízený,záleží na tobě jak to pochopíš ale myslím že se to dá použít na všechno