Astronomové mají důkaz: Země vznikla v důsledku výbuchu supernovy

4
726

Ruští vědci dokázali, že prvky nezbytné pro stavbu planet se ve vesmíru objevily v důsledku vesmírných katastrof. Údaje, které získala orbitální observatoř INTEGRAL v letech 2003 až 2011, potvrdily, že prvky, jež jsou těžší než uhlík a kyslík, se ve vesmíru tvoří pouze při výbuchu supernov. K tomu dochází v konečném stádiu života hvězd, když ve svém jádře vyčerpají zásoby paliva pro fúzi a začnou se hroutit pod silou vlastní gravitace. Výsledná exploze pak rozmetá obrovskou silou většinu hmoty hvězdy do mezihvězdného prostoru, čímž se do něj dostanou těžké prvky. Ty jsou pak základními stavebními kameny pro tvorbu nových hvězd.

Supernovy, po jejichž explozi se do vesmíru dostaly křemík, vápník, železo a další prvky, přispěly ke stavbě planet zemského typu a zrodu života. Astronomové z Ústavu kosmického výzkumu při Ruské akademii věd spolu s kolegy z Evropské vesmírné agentury zkoumali procesy, ke kterým dochází ve Velkém Magellanově mračnu. Ve zbytku exploze supernovy 1987A zaregistrovali radioaktivní titan-44, jehož množství je téměř na horním limitu teoreticky možných hodnot. Jinými slovy: poprvé se podařilo získat přímý důkaz vzniku titanu ve chvíli výbuchu supernovy. V daném případě dosahuje jeho množství 100 hmotností Země.

Zemská kůra obsahuje přibližně 0,5 % titanu, takže z množství, které vzniklo při výbuchu SN1987A, by mohlo vzniknout 20 000 takových planet, jako je ta naše.

Zdroj: kp.ru

 • Ryochi

  Mi připomnělo můj dnešní sen. Vybuchla neutronová hvězda a masivní proud Gama paprsků se řítil přímo na zemi :D

 • Tom

  tak ne nadarmo se říká planetární mlhovina…..

 • MidighT

  Důkaz ?? Měl jsem za to, že je to samozřejmost…

 • kamaka

  Nic nového pod sluncem.