Zákon zachování energie a duchové

3
1476

Jednoduše řečeno, zákon zachování energie konstatuje, že energii nelze vyrobit ani zničit, ale pouze přeměnit na jiný druh energie. Může být tedy i důkazem toho, že existují duchové? Zájemci o paranormální jevy tento zákon často citují a kladou otázku – co se stane s naší energií po smrti? Kam odchází? Opustí lidské tělo a stane se z ní „duch“ této osoby?

Nejrůznější amatérští hledači navštěvují noc co noc opuštěné sklady, budovy a hřbitovy a pátrají v nich po existenci duchů. Jsou vybaveni elektronickými přístroji a snaží se jejich prostřednictvím zachytit energii vydávanou duchy.  Přes veškeré snažení žádný věrohodný důkaz o jejich existenci zatím nepředložili.

Za odpovědí na otázku: „co se stane s naší energií po smrti?“ přitom není třeba hledat žádná velká tajemství.  Po smrti se naše energie dostane do okolního prostředí. Když člověk zemře, energie uchovávaná v těle ve formě tepla, se přesune do živočichů, kteří nás zkonzumují – například červů, bakterií či nejrůznějších divokých zvířat (pokud zůstaneme nepohřbeni). Pokud naše tělo spálí, energie se uvolní ve formě tepla a světla.

Když konzumujeme rostlinnou a živočišnou stravu, konzumujeme zároveň energii jejích původních nositelů a přeměňujeme ji ke svému užitku. Během trávení se jídlo metabolizuje a chemické reakce uvolňují energii, kterou zvířata potřebují k životu, pohybu, reprodukci aj. Tato energie neexistuje ve formě strašidelné zářivé elektromagnetické koule, ale ve formě tepla a chemické energie.

Mnozí hledači duchů tvrdí, že mohou detekovat elektrická pole vytvářená duchy. Je pravda, že metabolické procesy lidí a dalších organismů generují velmi slabé elektrické pole, ale smrtí organismu tento proces končí. Nemá už totiž zdroj této energie. Je to stejné, jako když vypnutím vypínače zhasnete žárovku.

Zdroj: Life’s Little Mysteries

  • očitý svědek

    To opravdu nemusíte pátrat stačí spát u nás v domě napadne to tady každého člověka a jednu slečnu to hodilo 3x o zem,bude to popisovat v dokumentu a sama o tom promluví.Ta věc lidem říká,že je nějaký démon,je to sice zajímavé,ale děje se to v té samé oblasti a nejsilnější to je v kuchyni u komína,hučí tam totiž v komíně.

  • Ale co zákon zachování informace a duchové

    • Bobby

      takovy zakon neni :-) viz. treba skleroza ;-)