Muž z Cashelu je starší Tutanchamon

0
1291

Když před dvěma lety narazil řidič bagru v irském hrabství Laois na 4000 let staré mumifikované tělo, které leželo uvězněno v bahně, postaral se o malou senzaci. A že se jedná o skutečně unikátní nález, se ukázalo poté, když odborníci vydali konečný verdikt: tato mumie je o 700 let starší než její slavnější „sestřička“ v podobě těla egyptského faraona Tutanchamona.

Ale „muž z bažin“ je zajímavý i z mnoha dalších důvodů. Po dvou letech archeologických výzkumů už například víme, že onen nebožák žijící v době bronzové se stal obětí jakéhosi náboženského rituálu. Pro tuto domněnku hovoří i to, že tělo se nacházelo nedaleko již zkoumaného náboženského okrsku. Původně se ale archeologové domnívali, že mumie je mladší, než nakonec ukázala radiokarbonová metoda. Jejich původní odhad pramenil z toho, že podobné náboženské oběti jsou v Irsku známy z nalezišť pocházejících až z doby železné.

Navzdory svému původu byl ale zabit velmi surově: jeho končetiny byly zpřelámány a smrt mu nejspíše způsobil ostrý meč zaseknutý do zad.

Mumie mladého muže, kterému se říká také „Muž z Cashelu“ podle místa, kde byl nalezen, byla velice dobře zachovalá. Díky tomu bylo možno zjistit, že oběť pocházela nejspíš z kasty náčelníků, protože na jejích rukou nebyly vůbec žádné mozoly, muž tudíž vůbec neznal manuální práci. Navíc Cashel byl jedním z měst, kde sídlili irští králové.

Navzdory svému původu byl ale zabit velmi surově: jeho končetiny byly zpřelámány a smrt mu nejspíše způsobil ostrý meč zaseknutý do zad. Bohužel nemůže být prozkoumána lebka oběti, protože ta byla odseknuta a zničena stavebními stroji, v době, kdy bylo tělo nalezeno. Archeologové se domnívají, že mladík mohl být obětován „za trest“. Buď on, nebo jeho otec spáchali nějaký strašlivý čin a očista či odpuštění mohly přijít jenom poté, co se z viníka stala rituální oběť.

Zdroj: DailyMail