Na Titanu byl zjištěn propylen, ze kterého se vyrábějí plasty

Infračervený spektrometr sondy Cassini zaznamenal v nižších vrstvách atmosféry Saturnova měsíce Titanu malé množství propylenu. Na Zemi se s touto chemickou látkou setkáváme běžně; užívá se k výrobě potravinářských obalů, automobilových nárazníků a mnoha dalších spotřebních materiálů. Jde ale o první výskyt této látky zjištěný mimo naši planetu.

Bohužel propylen nalezený na Titanu nesvědčí o přítomnosti inteligentního života. Sondy Voyager zjistily už dříve, že v atmosféře tohoto měsíce existují i další uhlovodíky, které vznikají chemickým rozkladem metanu vyvolaným slunečním ultrafialovým světlem. Uvolněné fragmenty se vzájemně propojují a vytvářejí řetězce s dvěma, třemi nebo více atomy uhlíku. Voyager tak na Titanu našel už před lety propan, sonda Cassini zde nyní objevila propylen.