Jaká tajemství vydá antarktické jezero Vostok?

Pod antarktickým ledovým příkrovem leží v hloubce čtyř kilometrů obrovská vodní plocha – podzemní jezero Vostok. S rozlohou 14 000 km² a průměrnou hloubkou 500 m jde o jedno z největších jezer na světě. Ruští vědci z něj chtějí pomocí vrtu odebrat vzorky. Lze očekávat mnohá překvapení, protože jezero a jeho ekosystém jsou od zbytku světa dokonale izolovány ledem po dobu nejméně 14 miliónů let.  Samotné jezero se vytvořilo někdy před 30 milióny let, kdy v Antarktidě panovalo ještě mírné podnebí.

Ruští vědci se do letošního února  provrtali do hloubky 3,71 km, další práce začnou v prosinci. Mikrobiologové proto dosud nevědí, zda jezero obsahuje nějaké formy života. Soudí se ale, že jezerní voda bude velmi bohatá na kyslík a že by se v jeho ekosystému mohly vyskytovat dosud neznámé formy života, byť v mikroskopickém měřítku. Pohled do milión let staré zásobárny DNA bude přínosem i pro odborníky na vesmírný výzkum, například při posuzování možného výskytu života na Jupiterově měsíci Europa. To vše ale ukáže čas, práce postupují pomalu z důvodu zvláštního režimu, který byl v zóně vyhlášen.  Jezerní voda totiž nesmí být ničím kontaminována.

Zdroj: Tainy.net