Proč se květiny na noc zavírají?

Proces, při kterém se květy ukládají k „nočnímu spánku“, se odborně nazývá nyktinastie. Jde o přirozený přírodní jev, který rostliny v chladném a tmavém nočním vzduchu chrání před případným zmrznutím. Nyktinastie ale květinám pomáhá uchovat si energii a vůni pro hmyz, který je opylovává za denního světla. Pyl v zavřených květech je navíc lépe chráněn před ranní rosou, protože opylovači z hmyzí říše dávají přednost suchému pylu.

Existuje i další teorie, proč se květiny na noc zavírají. Vzhledem k tomu, že za tmy vypadají zdánlivě jako traviny, jsou lépe chráněny i před nočními predátory. Je známo, že například sovy zničí otevřené květy, když v nich hledají drobné živočichy.