Voda vytvořila vzácnou optickou iluzi

Zajímavý úkaz spatřil Dario Bonzi, který před časem navštívil horské údolí Val Camonica ve středních Alpách. Když přišel k veřejnému vodovodu, viděl, že voda, která vytékala z kohoutku, zmrzla na rampouch. Vzhledem k tomu, že se na místě ocitl 2. prosince, na tom nebylo nic divného… Jenže když pak na domnělý rampouch sáhl prsty, zjistil, že voda ve skutečnosti pořád teče. A když pak prsty odtáhl, voda opět vypadala staticky.

Tato optická iluze ho natolik zaujala, že ji natočil na video a v rozhovoru pak uvedl, že nikdy nic podobného neviděl: „Vypadalo to jako obyčejný zmrzlý rampouch, ale byla to tekoucí voda! Jak jsem se dozvěděl, jde o velmi vzácný jev, který souvisí s hydrodynamikou, a nazývá se laminární proudění. V přírodě se vyskytuje jen sporadicky,” řekl Bonzi.

Laminární proudění je takové proudění vazké kapaliny, při kterém jsou proudnice rovnoběžné a nemísí se. Částice kapaliny se vedle sebe pohybují jakoby ve vrstvách, které se vzájemně nepromíchávají. Říká se tomu také vrstevnaté proudění. Mezi jednotlivými vrstvami se předpokládá existence vnitřního tření a platnost vztahu Newtonova zákona viskozity, uvádí Wikipedie.

Aby se tohoto jevu dosáhlo, voda musí být také naprosto čistá (což je mimochodem výborná vizitka pro vodovod ve Val Camonice) a musí protékat trubicí s hladkým povrchem. Zároveň by mělo být bezvětří. Když se vyskytnou všechny tyto podmínky současně, vzniká iluze nehybného proudu, ačkoli voda ve skutečnosti pořád teče.