Věděli jste, že i čeština obohatila němčinu?

Zvláště starší generace dnes často dští oheň a síru na přemíru používání cizích slov, která prý hyzdí češtinu. Neměli bychom ovšem zapomínat, že je to jev běžný, který zažívaly i generace před námi. Pravda, dříve k nám přicházela nová slova spíše z němčiny, kterou dnes vystřídala angličtina. Ale právě ona němčina si zažila i útoky z české strany.

Věděli jste, že i čeština obohatila němčinu? Read More