Gigantické UFO nad městem Santiago de Chile

Nedávné pozorování neznámého létajícího objektu v chilském městě Santiago de Chile vyvolalo mezi ufology vášnivou diskuzi. „Je to jen další nezvratný důkaz o tom, že mimozemská plavidla se tu objevují stále častěji,“ říká ufolog Scott C. Warning.

Gigantický zářící disk byl podle některých médií velký jako fotbalové hřiště, tryskala z něho podivná záře a kolem něho se pohybovaly další menší neznámé objekty.