V Jižní Africe našli zkamenělou obří „stopu“

Autor knih o afrických chrámech Michael Tellinger tvrdí, že našel obří otisk zkamenělé lidské stopy. Na internet umístil i video, které vyvolalo další diskusi o tom, že na Zemi žili v dávných dobách giganti. Stopa skutečně připomíná lidskou, jsou zde patrné i otisky všech pěti prstů, jako by obr stoupl do měkké hlíny, která v průběhu času zkameněla.

Tellinger dále uvádí, že záhadnou šlépěj našel ve Svazijsku na jihu Afriky v žulové skále, jejíž stáří geologové odhadují na 2 až 3 miliardy let. Zastánci teorie, že na Zemi žili v minulosti obři, jsou přesvědčeni, že teď máme jednoznačný důkaz o jejich existenci. Geologové jsou ale opatrní a zajímá je složení kamene. Tellinger uvádí, že jde o žulu, což je vyvřelá hornina, která vznikla krystalizací z magmatu, a nikoli z jílu nebo z písku. Znamená to, že aby v ní mohl obr zanechat stopu, musel by stoupnout bosou nohou na chladnoucí magma, nikoli do jílu. Z toho podle geologů vyplývá následující:

*Kámen není žula.

* Předpokládaný otisk může být přírodním útvarem, který připomíná lidskou šlépěj.

* „Otisk“ mohl někdo do kamene vytesat z nám neznámého důvodu. Může jít o určitý druh dávného umění, takže na něj můžeme nahlížet jako na petroglyf.

Každopádně pravděpodobnost, že by šlo o stopu nějakého obra, je podle vědců mizivá.

Zdroj: paranormal-news.ru