Jednou nás všechny sfoukne vítr

Měření ovzduší nad světovým oceánem prokázala, že rychlost větru za posledních 23 let postupně narůstá. Jde o důsledek globálního oteplení, nebo o přirozený cyklus? To zatím vědci nevědí. Obávají se ale jiné věci – pokud bude tento trend trvat i nadále, v polovině století nás čekají tak zničující hurikány, že jim současná pobřežní infrastruktura nebude schopná odolat.

„Vůbec není vyloučeno, že v nedaleké budoucnosti se rychlost větru opět sníží,“ uklidňuje jeden z autorů výzkumu Ian Young z Australské národní univerzity. „Ale zatím tomu nic nenasvědčuje.“

Rychlost větru má bezprostřední vliv na velikost vln. Tu vědci měří pomocí satelitů a zkoumají přitom i sílu a četnost bouří. Sledování z let 1985 až 2008 zjistila zajímavý fakt: střední rychlost větru se za dané období nezměnila, zato významně vzrostla rychlost nejsilnějších větrů, v některých částech světa až o 0,75 % až 1 % ročně. Výška nejmohutnějších vln se zvýšila o čtvrt až půl procenta. Trend je mnohem intenzivnější na jižní polokouli. U břehů jižní Austrálie se výška největších vln zvýšila z pěti na šest metrů a nejsilnější větry tady vanou o 10 % rychleji než v roce 1985.