Před zemětřesením se atmosféra nad Japonskem rychle zahřála

4
436

Geologové si už řadu let lámali hlavy, co je pravdy na tom, že velkým zemětřesením předcházejí vždy zvláštní atmosférické jevy. Žádná zpětná data nebyla totiž většinou k dispozici. Naštěstí v nedávné době byly v zemětřesných zónách instalovány monitorovací stanice a také satelity dnes posílají data o tom, co se během zemětřesení děje ve svrchní vrstvě atmosféry a v ionosféře. A tak se nyní zjistilo, že několik dnů před březnovým devastujícím zemětřesením v Japonsku se nad jeho epicentrem významně zvýšilo infračervené záření.

Tým Dimitara Ouzounova z Goddardova centra vesmírných letů při NASA zjistil, že v ionosféře nad epicentrem dramaticky vzrostlo množství elektronů, přičemž maxima bylo dosaženo tři dny před katastrofou. Ve stejnou dobu zaznamenaly satelity nad epicentrem obrovský nárůst infračerveného záření. Jinými slovy – atmosféra se zahřála.

Před zemětřesením dojde ve zlomu k velkému napětí, což vyvolává zvýšený únik radonu. Radioaktivita z tohoto plynu ionizuje vzduch ve velkém měřítku a tím mimo jiné dojde ke kondenzaci vodních par. Vlivem tohoto procesu se významně zvýší teplota i infračervené záření. „Mimořádný nárůst infračerveného záření jsme ze satelitních dat zaznamenali 8. března, tedy tři dny před zemětřesením,“ uvedl Ouzounov. „Kvůli záření pak vzrostlo i množství elektronů v ionosféře.“

Ouzounovův výzkum by tak mohl v budoucnu přispět ke včasnému varování obyvatelstva v seismicky aktivních oblastech. Ukázal totiž, že vazba mezi litosférou, atmosférou a ionosférou je mnohem těsnější, než se doposud myslelo. Pokud se tento vztah nějak naruší, je možné to zjistit a s předstihem zabránit větším škodám. Zpětně se totiž zjistilo, že podobný jev v atmosféře byl zaznamenán i nad Haiti, které postihlo devastující zemětřesení v lednu roku 2010.