Ve Skandinávii vznikne „megalopole“

Pod pojmem megalopole si obvykle představujeme města jako New York, Mexico City nebo Dillí. Tyto obří aglomerace charakterizuje přítomnost hustě obydlené příměstské oblasti, dopravních připojení a hospodářský i politický význam. Ovšem kde hledat megalopoli ve Skandinávii? V blízké budoucnosti v koridoru mezi třemi klíčovými městy regionu: Oslem (Norsko), Göteborgem (Švédsko) a Kodaní (Dánsko).

Krajní body této oblasti, ve které žije celkem 8 miliónů lidí, jsou od sebe vzdáleny 600 km a cesta z jednoho konce na druhý trvá 7,5 hodiny. Podle nového projektu je má v roce 2025 spojit nová rychlodráha, která vzdálenost překoná za pouhé 2,5 hodiny. A 14 místních a regionálních institucí chce s podporou Evropské unie spojit všechna tato tři města v jeden «megaregion».

Výstavba tranzitního spojení je pouhý začátek. Celý projekt bude navíc potřebovat nejvyšší úroveň spolupráce, protože v oblasti bude žít víc než třetina populace těchto tří států, budou v něm dvě nejvýznamnější letiště, největší námořní přístav a 29 vysokých škol a univerzit.