Život na Saturnově měsíci?

Saturnův měsíc Titan fascinuje lidstvo odedávna. A před časem NASA vydala pozoruhodnou zprávu – sonda Cassini objevila na tomto bizarním tělese možné známky existence života. Je to možné, nebo jsme na falešné stopě?

V atmosféře Titanu byl překvapivě zjištěn vodík produkovaný fotochemickými reakcemi ve stratosféře. Odtud se šíří směrem vzhůru a uniká zvolna do kosmu, a také dolů, směrem k povrchu měsíce. Zvláštní ale je, že u povrchu ho není zdaleka tolik, kolik by ho tam mělo být – jako by jej tam něco pohlcovalo. To podle vědců ukazuje na velmi neobvyklou a zatím nevysvětlenou chemickou reakci. Je prý možné, že vodík spotřebovávají primitivní organismy.

„Domníváme se, že vodík, který se nachází v atmosféře Titanu, využívají biologické formy, stejně jako živé organismy na Zemi spotřebovávají kyslík,“ řekl jeden z vědců Chris McKay. „Titan je svět, který má velké množství kapaliny na povrchu i bohatství chemické energie produkované zářením. Pokud se v tomto prostředí objevil život, budou jeho projevy nejspíš dost nápadné, stejně jako na Zemi.“ Nevyloučil ale, že jde o zcela novou formu biologického života, která se zcela odlišuje od pozemské. Ostatně voda a směs organických látek byla objevena i na povrchu planetky Themis.

Titan je největší z 62 dosud známých měsíců planety Saturn a po Ganymedu druhý největší měsíc ve Sluneční soustavě. V roce 1655 ho objevil holandský fyzik Christiaan Huygens. Hustou atmosféru tohoto měsíce tvoří převážně metan a dusík.