Alkohol – přítel i metla lidstva

Vědci zjistili, že některé lidi dokáže alkohol psychicky povzbudit, zatímco na druhé má přímo zhoubný vliv. Tento objev by mohl vysvětlit, proč jsou někteří jedinci pod vlivem alkoholu agresivní, rozrušení a skleslí, zatímco jiní jsou veselí a pošetilí. Z výsledků tohoto výzkumu vyplývá, že je možné předvídat, kdo bude mít větší sklony k problémům s pitím. Vypadá to, že mnohem pravděpodobněji se závislými na alkoholu stanou ti, kterým konzumace alkoholu přináší libé a příjemné pocity. Alkohol obsahuje směs povzbuzujících a uklidňujících látek. Na některé lidi tedy působí pití alkoholu jako sedativum, na někoho jako stimulant. Studie též zjistila, že lidé, na které alkohol nemá příliš velký vliv, pijí více, aby si tento malý účinek alkoholu vykompenzovali.
Nový výzkum z Univerzity v Chicagu dokazuje, že jedinci, kteří pijí hodně, jsou mnohem více ovlivňováni spíše euforickými účinky alkoholu, zatímco tlumící a zklidňující účinky pití nepociťují. Vyloženě by se dalo říci: „za málo peněz hodně muziky". Odborníci věří, že právě to je důvod, proč jsou tito lidé k alkoholu přitahováni mnohem více než jiní.
Tým profesorky Andrey Kingové zkoumal téměř 200 mladých lidí ve věku mezi 21 a 35 lety. Rozdělil je do skupin těžkých a lehkých pijáků, přičemž skupina těžkých pijáků konzumovala 10 až 40 nápojů týdně a záchvatovitě popíjela přinejmenším jednou týdně – přičemž vypila v průměru alespoň pět drinků za dvě hodiny. Skupinu lehkých pijáků tvořili lidé, kteří vypijí v průměru 1 až 5 drinků týdně a opíjejí se zřídkakdy. Pozorovaní jedinci dostali jeden z těchto tří nápojů: placebo, nápoj s nízkým obsahem alkoholu a nápoj s vysokým obsahem alkoholu, které byly ochucené tak, aby příchuť drinku maskovala jeho obsah. Žádný z pacientů si nebyl vědom toho, že se účastní studie o alkoholu. Poté jim byl předložen dotazník, kde měli popsat své nálady. Zároveň byli podrobeni dechové zkoušce. Výsledek průzkumu ukázal, že lehcí pijáci byli více citliví na celkové účinky alkoholu - většinou popisovali své pocity jako „zpomalenost“ a „otupělost“. Oproti tomu těžký piják popisoval pouze pozitivní a obohacující účinky pití. Profesor King řekl: „Obě skupiny měly velmi podobné množství alkoholu v krvi, ale účinky byly zcela odlišné.“ Jinými slovy: pokud vezmete muže, který moc nepije, a ženu alkoholičku, a oběma podáte naprosto stejnou dávku alkoholu, jejich mozky budou reagovat velmi odlišně. Jejich nálada i zkušenosti po pozření alkoholu budou zcela rozdílné. Zdroj: Telegraph

Publikováno: 06. 04. 2011

Kategorie: Zajímavosti | Objevy

Autor: info@mbusiness.cz

Tagy: agresivita | alkohol | chování | vliv | výzkum