Atlantida konečně objevena?

Ze všech ztracených kontinentů je Atlantida tím nejznámějším. Od antiky ji hledají další a další generace nadšenců, kteří věří v její existenci, ačkoliv ji ještě nikdo stoprocentně neprokázal.
Podle starořeckého filozofa Platóna ležela tato nesmírně vyspělá říše za Héraklovými sloupy (tak se v antických časech říkalo Gibraltaru). Rozvinutá civilizace dosáhla takového společenského i hospodářského pokroku, že někteří badatelé jsou přesvědčeni, že jim v tom museli pomoci nějací „poslové bohů“, možná zástupci mimozemských civilizací. Jenže Atlanťanům chyběla pokora, a tak byli zničeni přírodní katastrofou, která ostrov navždy smazala z povrchu zemského. Pokud někdo přežil, přesunul se do jiných koutů naší planety a tam založil další kvetoucí civilizace. Atlantida možná ale vůbec neležela tam, kam ji umístil Platón. V poslední době se objevují různé teorie, které nabízejí jiné lokality než tu původní. Mezi jinými například Santorini, Kypr, Sardinie nebo dokonce Irsko. Španělští archeologové teď přicházejí s další teorií, v níž tvrdí, že bájný kontinent ležel ve Španělsku a vůbec nebyl ostrovem. Prý se nacházel na sever od Cádizu v bažinaté oblasti národního parku Dona Ana. Tam odhalila archeologická expedice pomocí hlubinných sonarů, digitální kartografické techniky a dalších nejmodernějších přístrojů pozůstatky rozsáhlého a hlavně dosud neznámého osídlení. Přístroje zachytily obrysy chrámů, tržišť i ulic nějakého velkého a vyspělého města. A podobných sídel našli vědci ve zdejším kraji víc. Teď si ovšem musíme počkat na podrobnější analýzu, která by měla přinést informace o stáří těchto pozoruhodných nálezů. Zdroj: DailyMail

Publikováno: 25. 01. 2012

Kategorie: Objevy

Autor: josefina.hahnova

Tagy: Atlantida | bájná Atlantida | Cádiz | Dona Ana | nález | objev | Španělsko