Babičky sehrály v evoluci klíčovou roli

Kdo je nejlepší rádce a utěšitel, pokud si s něčím nevíme rady nebo potřebujeme pofoukat bolístku? Přece babička. Babičky vždy vědí, jak vyléčit nachlazení i jak řešit ty nejzapeklitější problémy. Výzkumy zjistily, že babičky jsou nejen moudré a obětavé, ale sehrály také důležitou roli v lidské evoluci. Pomohly nám totiž přežít v těžkých podmínkách přirozeného výběru, tvrdí vědci. Lidé jsou jediní primáti, kde se o děti starají nejen rodiče, ale i prarodiče. A právě tento fakt zajistil lidstvu evoluční výhodu. Australský antropolog David Koall zjistil, že pokud se na výchově podílejí prarodiče, jsou pak děti nejen zdravější, ale umí se i lépe vypořádat s nejrůznějšími životními těžkostmi. Davida Koalla zaujala práce finských kolegů. Finská studie zjistila, že děti, jejichž babičky byly relativně mladé, žily déle než jejich vrstevníci, vychovávaní staršími příbuznými. K zajímavému závěru dospěli i výzkumníci z univerzity v německém Giessenu. Děti staré 6 až 12 měsíců měly mnohem vyšší šance na přežití, pokud vyrůstaly v rodině s babičkou. David Koall studoval více prací na toto téma a zjistil pozoruhodnou věc – obrovské zkušenosti, které prarodiče nasbírali v průběhu mnoha let, dokázaly mladší generace využít tak, že se vyvarovaly mnoha zbytečných problémů. V prehistorických dobách šlo mnohdy o otázku přežití. Kromě toho babičky poskytují emocionální podporu. Jejich umění naslouchat pomáhá vnoučatům překonávat nejrůznější trable. Mnohé výzkumy například dokázaly, že děti lépe překonávají rozvod rodičů, pokud jsou v rodině přítomné babičky, které vždy dokážou ukonejšit. Výchovu vnoučat obecně nejlépe zvládají babičky z matčiny strany. Zdroj: utro.ru