Chlapci, kteří vyrůstají bez otce, dospívají později

Chlapci z neúplných rodin dosahují pohlavní zralosti později než jejich vrstevníci vyrůstající v úplných rodinách. Naproti tomu mívají dříve vlastní děti. Zjistil to britský výzkum, který se zaměřil na absenci otce v rodině ve spojení s nástupem puberty. Odborníci měli k dispozici údaje z Národního registru vývoje dětí a brali v úvahu mimo jiné i porodní váhu, sociální postavení rodiny a délku kojení. Výzkum zjistil, že chlapci, v jejichž rodině chyběl otec, bývají sice ve 23 letech ještě svobodní, ale mívají často už jedno dítě. Tento trend je patrnější u chlapců, kteří vyrůstali bez otce od předškolních let - téměř 7 % z nich má v tomto věku vlastní děti. U drtivé většiny těchto chlapců došlo také k oddálení změny hlasu, která je jedním z příznaků puberty. Vědci soudí, že příčinou může být stres způsobený ztrátou otce. Chlapci, kteří se pak v mladém věku sami stanou rodiči, mohou přitom kopírovat "nedisciplinované" chování svých vlastních otců. Naproti tomu otcové v úplných rodinách se snaží na syny působit, aby se vzdělávali a odložili svatbu a děti až na pozdější dobu. Závěry této studie jsou v kontrastu s dříve získanými údaji, které se zabývaly vývojem dívek, jež vyrůstaly bez otce. U těch naopak dochází k pohlavní zralosti dříve než u jejich vrstevnic; rovněž nástup aktivního pohlavního života je u nich časnější. Je tu ale shoda s chlapci - i tyto dívky se stávají matkami dříve, než je v populaci obvyklé. Zdroj: Segodnya