Čínskou terakotovou armádu postavili zřejmě staří Řekové

Čínští vědci se domnívají, že první Evropané pronikli do »Říše středu« o 1500 let dříve než cestovatel Marco Polo (1254 - 1324). Podle nich je také dost pravděpodobné, že se dokonce podíleli na zhotovení slavné terakotové armády. K tomuto závěru došli poté, co v hrobce prvního císaře Čchin Š’-chuang-ti (260 př. n. l. - 210 př. n. l.) provedli archeologický a genetický průzkum. Objevili totiž velké množství artefaktů evropského původu, mj. figurky bronzových ptáků, zhotovené dnes již zapomenutou voskovou technikou. Analýza mitochondriální DNA pak prokázala, že Evropané se tak daleko na východ dostali právě za vlády Čchin Š’-chuang-ti, který byl v letech 221 až 210 př. n. l. prvním císařem sjednocené Číny. S největší pravděpodobností šlo o Řeky, protože ti už ve 4. století př. n. l. pronikli spolu s armádou Alexandra Velikého na území dnešní Indie. „Domníváme se, že terakotová armáda a bronzové sošky, které byly nalezeny na místě vykopávek, byly zhotoveny podle vzoru starořeckých soch a uměleckých předmětů,” míní archeolog Chuang Siou-Čcheng. Terakotovou armádu tvoří vojsko složené z 8000 lučištníků, pěšáků, vozatajů, jezdců a generálů vysokých 166 - 187 cm. Její součástí jsou i sochy koní.