Církev neříká pravdu. Existuje důkaz, že Ježíš byl skutečně ženatý

Dan Brown ve své Šifře mistra Leonarda nelhal. Ježíš a Máří Magdalena byli manželé, kteří rozhodně nežili v celibátu. Na rozdíl od dramatického děje slavné knihy se v minulých dnech objevila v poklidu a v tichosti na římské konferenci o koptské vzdělanosti profesorka Karen King z Harvardu. A vystoupila s příspěvkem, který mnoha přítomným vyrazil dech. Karen se v posledních měsících zabývala studiem starého koptského rukopisu ze 4. století, o kterém se hovoří jako o Magdalenině evangeliu. V něm jsou zcela běžně Ježíš a Máří Magdaléna zmiňováni jako o pár, který žil ve společné domácnosti a rozhodně si neodříkal rozkoší milenecké lásky. Badatelka je přesvědčena o pravosti rukopisu, i když ještě probíhají poslední laboratorní analýzy, které mají její domněnku zcela potvrdit. Samotný text Magdalenina evangelia pochází nejspíš z 1. století, tedy z doby nepříliš vzdálené od Ježíšova ukřižování. Nejdříve byl sepsán v řečtině a pak překládán do dalších jazyků, jako například do již zmiňované koptštiny. O tom, že vztah mezi Ježíšem a Máří Magdalénou nebyl jen čistě platonický, se hovoří už od Ježíšovy smrti. Jejich současníci ostatně považovali za docela normální, že Máří byla nejspíš nejen Ježíšovou žačkou a stoupenkyní, ale také jeho milenkou a životní partnerkou. Například stoupenci křesťanského gnosticismu se této myšlenky nikdy nebáli a Ježíše považovali za muže z masa a kostí s normálními "chlapskými" potřebami. Nicméně tradičnímu katolicismu se Ježíš, který si užívá tělesné lásky, "nehodí do krámu". Vždyť ctnostným životem našeho Spasitele katolická církev vysvětluje povinnost celibátu, ke kterému jsou její kněží dodnes nuceni. Zdroj: DailyMail