Člověk pochází ze… žraloka

Našimi předchůdci nebyli primáti, ale žraloci druhu Acanthodes bronni. Prehistorická paryba je totiž „pramáti“ všech obratlovců na naší planetě. Odborníci z University of Chicago analyzovali fosilie těchto primitivních živočichů, kteří žili na území Evropy, Severní Ameriky a Austrálie. Z jejich lebek zjistili, že šlo o první představitele živočišné říše se stejnou stavbou čelisti, která je společná všem moderním obratlovcům – rybám, ptákům, plazům i savcům. Acandhotes bronni – žralok ostnatý – existoval do doby, kdy se jedna z genetických linií změnila evolučně v poddruh, z nějž se později vyvinul člověk. O vzhledu prehistorických prapředků víme jen to, že ve srovnání s dalšími žraloky byli větší, namísto zubů měli žábry a živili se planktonem. Definitivně vymřeli téměř před 250 milióny let. Zdroj: kp.ru