Děti dobře rozumějí „psí řeči“ – tedy štěkání

Zní to docela kuriózně, ale už od nejranějšího věku máme vrozenou schopnost rozumět psímu štěkotu. Zjistili to maďarští vědci z univerzity Eötvöse Loránda v Budapešti. Podle výzkumu je tato schopnost nejrozvinutější kolem desátého roku věku. Vědci zaznamenali nejrůznější druhy štěkotu – například varování před nezvaným návštěvníkem, výzvy ke hře, pocit osamělosti aj. – a přehráli je šesti- a desetiletým dětem a dospělým. Požádali je, ať odpovídající grimasou vyjádří, co chtěli psi sdělit. K identifikaci a rozlišení psího štěkotu použili vědci počítačový algoritmus. Software analyzoval štěkání maďarského ovčáckého psa plemene mudi v různých situacích, které následně rozdělil na následující vyjádření: „cizinec“, „boj“, „procházka“, „samota“, „míč“ a „hra“. Většina testovaných osob jasně poznala, kdy byl pes naštvaný a hrozil kousnutím.  Mezi dětmi to byly ale ty ve věku deseti let, které dokázaly chápat i ostatní typy štěkání. „To dokazuje, že schopnost chápat základní psí stavy na základě akustických signálů je vrozená a přítomna už u dětí útlého věku,“ tvrdí autoři studie Péter Pongrácz a Csaba Molnár. Zdroj: Daily Mail

Publikováno: 16. 10. 2011

Kategorie: Objevy

Autor: info@mbusiness.cz

Tagy: desátý rok | děti | identifikace psího štěkotu | pes | štěkot