Dostalo lidstvo v roce 1929 mimozemské poselství?

V roce 1929 vyslechly tisíce radioamatérů v západní Evropě zvláštní vysílání. Kdosi vystupující pod jménem Nikomo se představil jako vyslanec mimozemské civilizace a ve čtyřech jazycích (anglicky, španělsky, rusky a čínsky) přečetl dvouhodinové „poselství Koalice pozorovatelů“, které vešlo do historie jako Třetí apel na lidstvo. Přenos vyvolal svého času hodně rozruchu a dodnes se připomíná v mnoha knihách věnovaných UFO. Ale ani mezi ufology není jasno, o co vlastně mělo jít. Někteří považují vysílání jen za hloupý žert a jeho obsah za banalitu, která odpovídá duchu vědecké fantazie své doby. Jiní mají snahu vidět ve vysílání něco víc. Už jen fakt, že bylo přenášeno éterem, považují za mimořádně vyspělý počin. Dotyčný Nikomo byl prý navíc velmi dobře informován o věcech, ve kterých tehdejší věda ještě tápala. Věděl například o tom, že se vesmír rozpíná, což byla teorie, kterou v roce 1929 vědci považovali za chybnou, a předpověděl, že za deset let dojde na Zemi ke světové válce.

Připravme se na gravitační cyklón

V poselství prý bylo také jasně sděleno, že jde o třetí apel svého druhu. První pocházel z roku 576 př. n. l. a byl doručen obyvatelům města Anuradhapura v Asii, druhý dostali v roce 711 n. l. lidé žijící v Tkaatcetkoatlu v Americe. Adresáti si z nich ale zjevně žádná poučení nevzali. Mimozemšťanům – při vší jejich pečlivosti – zřejmě nedošlo, že dávní Indové a Indiáni jejich zprávu předají současným lidem asi jen stěží. Pochopitelně se ani nedochovalo, o čem vlastně první a druhé poselství bylo. Hlavní pozornost třetího apelu z r. 1929 byla věnována kosmologii, omylům mnoha představitelů pozemské vědy, nedostatkům lidského myšlení a charakteru naší civilizace. „Lidstvo se pokusilo vytvořit několik civilizací,“ tvrdilo poselství. „Některé z nich Koalice pozorovatelů schválila. Jiné nemohly při vzájemném kontaktu koexistovat v míru. Pravidlem bylo, že hrubší a primitivnější, a tudíž i krutější civilizace zničila tu rozvitější a humánnější. V současné době na Zemi existuje nejprimitivnější civilizace ze všech, ovládaná stroji…“ Cílem poselství bylo vyzvat lidstvo k rozhovorům s Koalicí pozorovatelů, aby s její pomocí vstoupilo do Galaktické koalice, která tehdy čítala 220 tisíc rozumných vesmírných společenstev. Podle mluvčího Nikoma to bylo dokonce nezbytné, protože k Sluneční soustavě se blíží gravitační cyklón, který může zničit celou Zemi. A pozemšťané mají na spojenectví a společnou přípravu na tuto hrůzu jen relativně krátkou dobu - 65 tisíc let. Tady si na čelo nejspíš zaklepal i ten nejdůvěřivější posluchač. Komu by záleželo na tom, co se na Zemi odehraje za 65 tisíc let? Ostatně v roce 1929 neměl nikdo na naší planetě o gravitačních cyklónech ani potuchy. V tehdejším Sovětském svazu probíhala násilná kolektivizace, v Číně se schylovalo ke krvavé občanské válce a v USA čelili Velké depresi…

V centru mimozemských intrik

Pozor, napětí graduje! V roce 1996 dostali pozemšťané údajně čtvrté poselství Koalice pozorovatelů, ve kterém se leccos vysvětluje. Vlády celého světa ho pochopitelně ignorovaly a tisk mu věnoval pozornost jako bulvární senzaci, která nestojí za analýzu. Tentokrát v něm nebylo skoro ani slova o kosmologii a lidstvu, natož o gravitačním cyklónu. Koalice se v něm naopak zaměřila na vlastní problémy, se kterými se potýkají samy vesmírné civilizace, a snaží se přesvědčit lidstvo, na kterou stranu půtek se má přiklonit. (Je snad jasné, že na stranu Koalice). O nadvládu nad vesmírem soupeří „Šedivci“, kteří chtějí pozemšťany zahrnout do svého Impéria Orionu a nastolit na Zemi svoje zákony. V dávných dobách umístili do zemských hlubin mimořádně výkonný počítač, s jehož pomocí jednou ovládnou celou naši planetu a lidstvo bude čelit chaosu, stresu, násilí, paranoie, konfliktům a válkám.

Otroci Impéria?

O nadvládu nad Zemí (i o počítač „Šedivců“) mají v současnosti zájem další kosmické rasy sdružené do civilizace Síria. I ty mají na naší planetě ukryty nejrůznější objekty a základny, které jsme my, pozemšťané, schopni vidět vždy jen v předem určený čas. Pak jsou tady zástupci Plejád, kteří tvrdí, že jsou s lidstvem spojeni „duchovními pouty“. Ale pozor, to zdaleka není vše, máme tu i zástupce Vegy, kteří se o svých nárocích zatím nezmiňují, ale jsou připraveni vložit se do případného boje, kdykoli bude třeba. A hlavně tu máme samotnou Koalici, která nás nabádá, abychom se spojili právě s ní. Jen ona totiž disponuje všemi prostředky, díky nimž nás před jakoukoli galaktickou expanzí ochrání, ale je jen na nás, kdy se na ni sami obrátíme. Ufologové se teď mohou radovat – konečně je tady článek, na který možná už dlouho čekali. Ostatní čtenáři si mohou oddechnout: právě ho dočetli až do konce… Zdroj: tainy.net