Energetické nápoje zvyšují riziko alkoholismu

Časté pití energetických nápojů, které jsou oblíbené mezi dospívajícími a mladými dospělými, je významně spojeno s vysokým rizikem vzniku závislosti na alkoholu. Studie amerického Centra pro zdraví a vývoj mladých dospělých na Univerzitě v Marylandu zkoumala závislost na alkoholu mezi mladistvými. Údaje, které získala od 1097 studentů ve věku 20 až 23 let, jsou alarmující. Riziko alkoholové závislosti se netýká pouze mladých lidí navštěvujících diskotéky, ale také studentů vysokých škol. Studium do pozdních nočních hodin před zkouškou a nutnost vydržet psychickou zátěž vede mladistvé ke konzumaci energetických nápojů s vyšším obsahem kofeinu, což kromě jiných problémů může způsobovat i poruchy spánku, bušení srdce a úzkostné stavy.
Nový výzkum prokázal, že u lidí, kteří pijí tyto energetické nápoje minimálně jednou týdně nebo častěji, je významně vyšší riziko vzniku závislosti na alkoholu, nebo se u nich častěji vyskytují epizody „těžkého“ pití.
Ze zjištěných dat dále vyplynulo, že studenti, kteří často pijí energetické nápoje, začínají s pitím alkoholu v nižším věku, vypijí toho během „alkoholové seance“ více a častěji se u nich vyvine závislost na alkoholu v porovnání s lidmi, kteří energetické nápoje nepijí vůbec nebo jen zřídka. Výsledky studie potvrzují dřívější pozorování o vlivu energetických nápojů. Často tvoří základ „koktejlu“ s alkoholem, což vede k „střízlivé“ opilosti, při níž kofein maskuje příznaky vlivu alkoholu, ale nesnižuje riziko poškození organizmu alkoholem. Po konzumaci této směsi se jedinci cítí méně opilí, a to vede k zvýšenému příjmu alkoholu a rizikovému chování, například k řízení motorových vozidel pod vlivem alkoholu. Kofein nesnižuje nebo neruší škodlivé účinky alkoholu, jen snižuje obvyklé příznaky opilosti. Jak autoři pozorování uvádějí, existuje mnoho mechanismů, které spojují časté pití energetických nápojů a vznik závislosti na alkoholu. Který z nich je ten rozhodující, bude předmětem dalšího výzkumu. (Podklady poskytla MUDr. Marta Šimůnková, YourComm).