Finové a Italové z jihu nemají s ostatními Evropany téměř nic společného

Výzkum nizozemských genetiků zjišťoval rozdíly a podobnosti mezi evropskými národy. Vědce nepřekvapilo, že stranou „společného evropského obrazu“ budou stát Finové, zarazil je ale fakt, že do stejné kategorie patří i Italové z jihu Apeninského poloostrova. „Zjistilo se, že všechny evropské národy jsou si vzájemně podobné,“ řekl Manfred Kaiser z Erasmovy univerzity. „Genetická mapa Evropy se strukturálně podobá geografické mapě kontinentu.“ Vědec připomíná, že v dávné minulosti byla Evropa kolonizována třikrát a proud lidí přicházel vždy z jihu. Poslední třetí vlna před 10 000 lety přinesla na náš kontinent zemědělské dovednosti. Struktura genetických rozdílů mezi Evropany pravděpodobně odráží vliv těchto tří migračních vln. Mapa také ukazuje existenci dvou genetických bariér v Evropě.  Vysvětluje se to tím, že migranti do Finska nepřišli z jihu, ale z východu, z Eurasie. Stejná genetická bariéra ale dělí od ostatních Evropanů i Italy z jihu a tento fenomén budou muset genetikové ještě prozkoumat. To, že Finové nemají s ostatními Evropany nic společného, zjistil už výzkum australských vědců v roce 2009. Zkoumal ale mnohem menší vzorek populace a zabýval se výhradně severskými národy.