Francie čelila v 17. století invazi UFO

„Stalo se pak třicátého léta, čtvrtého měsíce, dne pátého, když jsem byl mezi zajatými u řeky Chebar, že otevřína byla nebesa, a viděl jsem vidění Boží,“ tak začíná první kapitola Ezechielova starozákonního proroctví. A pokračuje... „I viděl jsem a aj vítr tuhý přicházel od půlnoci, a oblak velký, a oheň plápolající, a okolo něho byl blesk, a z prostředku jeho jako nějaká velmi prudká světlost, z prostředku toho ohně.“ Tento známý úryvek ze Starého zákona je mezi ufology a záhadology už evergreenem – podle všeho v něm prorok (mimo jiné skutečně žil, není smyšlenou postavou) popisuje nikoliv Boží zjevení, ale vlastní setkání s vesmírným plavidlem neznámého původu, z něhož po chvíli vystoupily podivné bytosti, které sice měly „podobenství člověka“ ovšem zároveň vlastnily „po čtyřech tvářích a po čtyřech křídlech“ a „nohy přímé, ale spodek jejich jak nohy telecí a blyštěly se podobně jak ocel pulérovaná.“ Tato biblická historka byla nejspíš oblíbená už před více než 300 lety. Ve Francii bylo nalezeno několik mincí ze 17. století s vyobrazeními, která nápadně připomínají ono podivné vesmírné plavidlo popisované Ezechielem v Bibli. Doprovází je i latinské heslo, které v překladu znamená „Nastal příhodný čas“, a u kterého není jasné, co vlastně mělo vyjadřovat. Že by nastal správný čas pro komunikaci hosty z vesmíru? Je ovšem také možné, že tu máme co dělat se svědectvím o setkání se skutečnými létající talíře, protože právě ve Francii existuje ze 17. století několik hodnověrných kronikářských zápisů, které se zmiňují o zkušenostech tehdejších obyvatel země galského kohouta s vesmírnými plavidly. Tato „blízká setkání třetího druhu“ tu byla tak častá, že se nakonec nelze divit, že se stala inspirací i při ražbě mincí. Dodejme jen pro pořádek, že v tomto konkrétním případě se nejedná o peníze, kterými se platilo při běžném obchodním styku. Řeč je tu o mincích, které se razily jako „hračka“ využívaná například při hraní společenských her nebo jako pomůcka pro výuku triviální matematiky a základů obchodování.

Publikováno: 04. 03. 2016

Kategorie: Stalo se

Autor: info@mbusiness.cz

Tagy: 17 století | blízká setkání třetího druhu | Ezechiel | Francie | UFO