Hlas z minulosti na historicky prvním zvukovém záznamu

Desetivteřinový zvukový záznam, na kterém roztřesený ženský hlas zpívá francouzskou písničku "Au Clair de la Lune", se před časem stal velkou senzací. Byl totiž pořízen už v roce 1860 - tedy 17 let předtím, než Thomas Edison vynalezl fonograf! Originální záznam objevila skupina amerických výzkumníků v roce 2008 v jednom pařížském archivu. Nahrávku pořídil francouzský stenograf a knihovník Edouard-Léon Scott de Martinville (1817 - 1879). Ten na svém zařízení pro zvukový záznam pracoval od roku 1850 a inspiroval se při tom lidským uchem. Svůj vynález  nazval "fonoautograf". Jeho principem bylo  zakreslování akustických vibrací na skleněný váleček pokrytý sazemi, později také na papír. Bylo tak možno studovat zvukové kmity, přístroj však neumožňoval zaznamenaný zvuk přehrát. To se  podařilo až americkým badatelům, kteří naskenovaný materiál poskytli laboratoři Lawrence Berkeleyho, kde ho zdigitalizovali. Materiál je dnes uložen ve washingtonské Kongresové knihovně ve Washingtonu. Vynález, který měl sloužit hlavně jako pomůcka pro stenografy, si de Martinville nechal pod č. 31470 patentovat  25. března 1857.

Poslechněte si nahrávku z roku 1860