I ženy smí být nevěrné

Ať se to mravokárcům líbí nebo ne, nevěra je součástí lidské společnosti od pravěku. Jenže ve všech společnostech byla a vlastně dodnes je tolerována spíše u mužů, u nichž se předpokládá, že důvodem jejich sexuální přelétavosti jsou dobyvatelské a rozmnožovatelské pudy. Ale psychologové teď zjistili, že i dámy mohou být zcela regulérně nevěrné, neboť tak jim káže sama matka Příroda. Většina žen i v současnosti podvědomě hledá partnera, který by jí geneticky vyhovoval. Děje se tak nejen při volbě trvalého partnera, ale také u vztahů mileneckých. Ukazuje se totiž, že ani ženy nejsou přísně monogamní, jak se všeobecně soudí. Stejně jako u mužů je do náruče milenců žene touha po změně a také podprahová touha „vyzkoušet“ jiného otce pro své potomky. Proto i při volbě „nelegálního“ partnera hraje úlohu „podvědomá“ genetika. „Nový úlovek“ má totiž většinou zcela jiný genetický profil než například manžel. Ženy se tak vlastně brání tomu, aby docházelo ke špatnému genetickému spojení a v populaci byla potenciálně zachována genetická různorodost. Ta je důležitá mimo jiné proto, aby se nešířily dědičné choroby a nedocházelo k degeneraci budoucích pokolení.

Publikováno: 23. 09. 2011

Kategorie: Objevy

Autor: info@mbusiness.cz

Tagy: degenerace | genetická různorodost | genetika | monogamní | nevěra | partner | žena