Internet byl předpovězen už v roce 1934

Už ve třicátých letech minulého století se objevila myšlenka o propojení telefonu s TV obrazovkou. Nápad vzešel z hlavy belgického vědce Paula Otleta v roce 1934. Desítky let před vznikem iPadu a dokonce i samotné počítačové obrazovky Otlet přemýšlel o tom, jak propojit telefon s televizí, aby bylo možné odesílat a šířit informace bezprostředně po jejich publikování. Vizionářský vědec předpověděl informační dálnici, když napsal: "Pracovní prostor by už nemusel být zahlcen knihami. Místo nich by byla obrazovka a telefon, jejichž prostřednictvím bude možné přečíst si okamžitě požadovanou stránku i získat odpověď na otázku položenou po telefonu. Ta by se objevila na obrazovce." Přemýšlel také o tom, že by obrazovka mohla ukazovat několik knih zároveň. Předpověděl tak vlastně prohlížeč s několika otevřenými okny. Otletova myšlenka byla uvedena do praxe až po více než 30 letech. V 60. letech byla rozpracována koncepce odolné paketově orientované sítě, jejímiž uzly se měly stát vysoce výkonné (v tehdejším měřítku) počítače. V říjnu 1969 byl instalován první uzel sítě na univerzitě UCLA a koncem téhož roku byly na světě čtyři uzly, které vytvořily zárodek sítě, pojmenované podle svého sponzora ARPANET. Tato síť byla sloužila především vládním a vojenským organizacím. Podnikatelé o ni nestáli, protože ntušili, jak by ji mohli využít. Až model komunikace (world wide web) vyvinutý původně pro potřeby CERNu přispěl na počátku 90. let k šíření internetu tak, jak ho známe dnes. Zdroj: DailyMail