Jak by vypadal New York na jiných planetách

Astrobioložka Marilyn Vogel, která pracuje v Ames Research Center při NASA, vytvořila obrazové simulace, jak by mohl vypadat New York na jiných planetách.

Země

Takhle vypadá skutečný New York, konkrétně Manhattan, při pohledu od řeky Hudson River. zeme

Merkur

Planetu, která leží nejblíž ke Slunci, obklopuje tenká vrstva atmosféry, která se skládá z vodíku, hélia, kyslíku a dalších mikročástic. Sluneční radiace atmosféru rozmetává do okolního prostoru a ta je pak jako zářivý opar podobný kometárnímu prachu vidět vysoko nad planetou. New York by tu ale kvůli vulkanickému prachu a žhnoucímu povrchu planety dlouho nevydržel. merkur

Venuše

Díky skleníkovému efektu je na Venuši hustá atmosféra tvořená převážně z oxidu uhličitého. Vzhledem k tlaku a teplotě je povrch planety tak horký, že by se na něm tavilo i olovo. Z oblaků tvořených z kyseliny sírové padá žíravý déšť, který by všechny budovy velmi rychle rozleptal. venuse

Mars

Rudá planeta má chladnou tenkou atmosféru tvořenou zejména z oxidu uhličitého, která je asi stokrát tenčí než naše. Silná oxidace by se záhy postarala o zrezivění Sochy svobody. Při častých prachových bouřích by veškeré stavby brzy pokryly husté částice prachu. mars

Jupiter

Tohoto plynného obra obklopuje hustá atmosféra složená převážně z vodíku a hélia. Planeta nemá žádný reálný povrch, ale díky síle jeho přitažlivosti plyny v nižších polohách kondenzují do tekuté a kovové formy. New York by proto na Jupiteru nestál, ale spíš by plaval stejně jako ve filmu „Hvězdné války“. Čpavek a sirná oblaka by vyleštily veškeré kovové části. jupiter

Saturn

Atmosféra je tu podobná té na Jupiteru. A také na Saturnu by se New York vznášel ve výšce zhruba 100 km nad povrchem. Nad městem by plula bouřková oblaka tvořená ze zmrzlého čpavku a New York by velmi často čelil mohutným bouřím se silnými vichry. saturn

Uran

Na obří planetě tvořené ze zmrzlého ledu je atmosféra složená z vodíku a hélia, s oblaky metanu, které by byly nad mrakodrapy dobře viditelné. Metan v atmosféře by město zahalil do krásných odstínů akvamarínové modři. Mohutné hurikány by ale New York brzy smetly z povrchu. uran

Neptun

Tato planeta je jedním z nejchladnějších a nejtemnějších míst naší sluneční soustavy. Její atmosféru tvoří vodík, hélium a různé ledové částice včetně vody a čpavku. I tady by se o likvidaci New Yorku brzy postaraly silné hurikány. neptun Závěr je tak jasný. Všude dobře, na planetě Zemi nejlíp!