Jaké „kouřové signály“ vysílají mimozemšťané?

Jeden z hlavních odborníků na výzkum exoplanet, astronom Geoffrey Marcy, navrhuje nový způsob, jak aktivně vyhledávat mimozemské civilizace. Tvrdí, že už ví, proč toto úsilí nebylo dosud korunováno úspěchem. Současné výzkumy přitom potvrzují, že v naší galaxii jsou desítky miliard exoplanet terestrického typu, které kolem svých hvězd obíhají v obyvatelné zóně. Lze tedy předpokládat, že ve vesmíru je množství civilizací, které mezi sebou zcela jistě komunikují. Tak proč se SETI přes veškeré úsilí dosud nepodařilo s nikým ve vesmíru navázat kontakt? Podle Marcyho už nemusíme čekat, až se k E. T. (a k nám nazpět) dostane vyslaný rádiový signál. Tvrdí, že v době, kdy existují mnohem účinnější komunikační prostředky, vysíláme jen „kouřové signály“ a používáme „tamtamy“. „Mimozemské civilizace mezi sebou nebudou používat optické kabely, budou komunikovat prostřednictvím laserů,“ soudí Marcy. Proč? Rádiové emise jsou nesouvislé, vyžadují velké množství antén a přijímačů a mají na ně vliv nejrůznější poruchy v mezihvězdném prostředí. Marcy jako příměr uvádí signální oheň viditelný na 1000 km. Jeho příprava je organizačně velmi složitá a nakonec celé úsilí mohou v místě „příjmu“ zhatit špatné povětrnostní podmínky. Efektivita rádiového spojení na stejnou vzdálenost bude vyšší a náklady vynaložené na jeho pořízení mnohem nižší. Jenže v případě mezihvězdné komunikace je třeba využívat co možná nejefektivnější prostředky. Galaxií by podle Marcyho měly neustále cirkulovat tisíce nebo milióny laserových paprsků (přesněji jejich odrazů), protože příjem posledního se částečně odrazí od přijímačů. [caption id="attachment_9458" align="alignright" width="360" caption="V případě mezihvězdné komunikace je třeba využívat co možná nejefektivnější prostředky. Galaxií by podle Marcyho měly neustále cirkulovat tisíce nebo milióny laserových paprsků."][/caption] Astronom navíc soudí, že vesmírné civilizace už dávno mohly namířit své lasery na naši stranu, ale my si těchto vzkazů nevšímáme, protože jsme se dosud nezabývali nutností vést odpovídající dialog. Stejná situace by podle něj vznikla, kdyby Marconi nebo Popov chtěli komunikovat s amazonskými domorodci prostřednictvím rádia. „Jednou budeme my, lidé, disponovat teleskopy rozmístěnými až po oběžnou dráhu Jupitera s obrovským úhlovým rozlišením,“ říká astronom. „Díky těmto teleskopům zahlédneme i kontinenty na exoplanetách. Je možné, že mimozemšťané už tyto teleskopy vlastní.  Vždyť některé hvězdy s větším počtem planet podobajících se Zemi vznikly už před 10 miliardami let, takže naši «konkurenti» měli na svůj rozvoj mnohem víc času než my.“ V úvahu bychom měli proto nyní brát další aspekt. A to ten, že existující pozemské teleskopy jsou vybaveny lasery, s jejichž pomocí se koriguje atmosférická aberace. Takže i my už jsme k řadě nebeských těles vyslali vlastní laserové signály. Pokud je ve vesmíru někdo zachytí, zcela jistě natočí své teleskopy naším směrem. A pokud s námi bude chtít navázat kontakt, vyšle vysoce koherentní laserové impulsy. Proto bychom se měli urychleně zaměřit právě na tento druh spojení. Podle Marcyho potřebujeme mnohem větší teleskopy než Kepler, ideálně dalekohled jako Terrestrial Planet Finder či Darwin, jejichž realizace se prozatím odložily z finančních důvodů. Připomeňme, že snaha o aktivní vyhledání mimozemských civilizací, kterou navrhuje Marcy, předpokládá, že jejich společenství funguje na demokratických principech a bude chtít s námi navázat mírovou spolupráci. Jenže historie lidstva dokládá jiné modely komunikace, stačí vzpomenout mongolské vpády do Evropy ve středověku nebo invazi conquistadorů v Jižní Americe v novověku. Kdo ví, co pak můžeme čekat od neznámých civilizací ze vzdálených světů. Zdroj: oko-planet.su