„Jazykový průkopník“ Homer Simpson

Člověk poprvé promluvil před miliónem let. A vydal zvuk podobný notoricky známému zvolání „D'oh!“, kterým Homer Simpson ze slavného TV seriálu Simpsonovi vyjadřuje své zklamání nad tím, že se mu něco nepovedlo nebo že provedl nějakou pitomost. (Český dabing ale toto slovo neužívá a Homer tak místo něj říká slova jako „ne“ nebo „ou“). První primitivní řeč vznikla podle antropologů přibližně před miliónem let. A jedno z prvních slov, která naši předkové pronesli, znělo podobně jako d´oh (čti: dou), případně jako b´oh (bou). Samohlásky se tehdy vyslovovaly široce a se zvuky jako „o“ či „a“ se dobře vyslovují souhlásky „d“ a „b“. Evoluční specialista z amsterodamské univerzity Bart de Boer nicméně tvrdí, že je velmi těžké určit, který z těchto dvou zvuků převládal, protože ústní dutina je vyplněna měkkou tkání, a z takto dávných dob jsou k dispozici pouze zkameněliny. V lidském mluvicím ústrojí je ale také jedna kost – jazylka. U opic k ní přiléhá vzdušný (rezonanční) vak, díky němuž jsou vydávané zvuky hlasitější. Naši předkové, kteří žili před 3,3 milióny let, měli jazylky podobného tvaru jako současní lidoopi, takže se dá předpokládat, že byli rovněž vybaveni vzdušnými vaky; stejně tak i Homo erectus, který žil před jedním miliónem let.  Ale u současného člověka i u neandrtálce, který vyhynul před 30 tisíci let, je jazylka postavena jinak, a proto zmizel i vzdušný vak. De Boer se pokusil zjistit, jak vzdušný vak ovlivňoval vydávané zvuky. Vytvořil několik plastických modelů ústní dutiny se všemi orgány, které se účastní artikulace. Část modelů odpovídala současnému člověku a část byla vybavena vzdušným vakem.  Vědec do nich nechal proudit vzduch, aby modely vydávaly hlasité zvuky. Účastníci experimentu pak měli říct, jakou konkrétní samohlásku slyší. Pokus prokázal, že lidé lépe rozlišovali zvuky, vydávané současnými „ústy“ – a to i tehdy, když de Boer ze záznamu pustil doprovodný šum. Řeč našich předků byla pro všechny zúčastněné nesrozumitelná. Tyto údaje potvrzují aktuální teorie, že v průběhu lidské evoluce potřeba vzdušného vaku postupně klesala. K jeho vymizení došlo zřejmě před 500 tisíci lety. "Představte si, jak pravěcí lidé žili - lovili velká nebezpečná zvířata, jako jsou mamuti a srstnatí nosorožci. Bez dobré komunikace by to nezvládli,“ říká Bart de Boer. Zdroj: x-files.org.ua