Je původcem AIDS vakcína proti dětské obrně?

Vakcína proti poliomyelitidě, kterou vyvinul americký virolog Jonas Salk, získala v USA licenci v roce 1955. V následujících letech se provádělo plošné očkování a Jonas Salk se stal národním hrdinou. Nevýhodou této vakcíny byla náročná výroba, pří které se virus ne vždy podařilo dokonale usmrtit formaldehydem, takže z ní hrozila nákaza v těžké formě. Protože 260 dětí po aplikaci onemocnělo a 11 z nich zemřelo, bylo nakonec nařízeno její stažení. Vývoj nové očkovací látky dostali na starost dva věhlasní imunologové, Hilary Koprowski, který působil ve Filadelfii, a Albert Sabin ze Cincinnati. Obě jejich vakcíny byly získány z tkáně opic, jež obsahovala živý virus obrny. Ale v USA už nebylo možné je plošně otestovat, protože zdejší populace byla proočkována Salkovou vakcínou. Koprowski svou látkou nazvanou CHAT očkoval jeden milión osob v bývalém Belgickém Kongu (dnešním Burundi a Rwandě). Sabin se svou vakcínou odjel do tehdejšího SSSR, kde v letech 1958 – 59 očkoval 6 miliónů lidí v Lotyšsku, Estonsku a Kazachstánu. Jak známo, z těchto míst původní virus HIV nepochází. Naproti tomu 28 míst, kde svou vakcínu aplikoval Koprowski, úzce koreluje s nejčasnějšími výskyty HIV infekce. Podle současných poznatků při vývoji své vakcíny zřejmě použil ledviny šimpanzů, jež byly nakažené virem SIV, tedy opičí variantou HIV. Za zmínku jistě stojí i fakt, že Sabin v roce 1958 analyzoval Koprowského vakcínu ve své laboratoři a zjistil, že je „nestabilní a nakažená neznámým virem“. Kolegu o tom informoval a na toto téma publikoval i zprávu. Zdroj: oko-planet.su

Publikováno: 04. 04. 2012

Kategorie: Medicína

Autor: josefina.hahnova

Tagy: AIDS | CHAT | Hilary Koprowski | HIV | Jonas Salk | nákaza | očkování | původ | vakcína | vznik