Ježíš je mýtus – příběhy o něm se objevily až desítky let po jeho „smrti“

Máme tady Velikonoce, tak si řekněme něco Ježíši Kristovi, s jehož ukřižováním jsou spojeny. Americký ateistický autor David Fitzgerald totiž tvrdí, že není jediný důkaz o jeho existenci. Podle něj se v jeho postavě spojuje literární alegorie kombinující staré židovské příběhy s pohanskými legendami. Autor dále uvádí, že je nejvyšší čas přestat věřit tomu, že Kristus byl historickou postavou. Fitzgerald také poukazuje na rozpory v evangeliích, která sepsali Marek, Matouš a Lukáš, a připomíná, že všechna byla napsána až dlouho po Kristově údajné smrti. „Je tu velký paradox, že Ježíš dokázal dělat všechny ty úžasné věci a přitom se o něm všichni dozvěděli až sto let po jeho smrti,“ uvádí autor. „Spíš to znamená, že neudělal vůbec nic. První evangelium vypadá spíš jako literární alegorie napsaná desítky let po době, kdy se měl Ježíšův příběh odehrávat. Domnívám se, že křesťanství začalo jako jedno z mnoha tajemství víry, která se objevila v době, kdy došlo ke znovuobjevení starých bohů a dávných tradic.“ Vypadá to, že v době, kdy žil Pavel, se konala spousta různých „Večeří Páně“, kterých se účastnili nejrůznější „Mesiášové“, a podle všeho se křesťanům podařilo spojit všechny tyto různorodé příběhy do jediné postavy. David Fitzgerald se domnívá, že v dnešní době bychom se měli rozloučit s myšlenkou, že za vznikem křesťanství stojí právě Ježíš Kristus. Autorova první kniha „Odhaleno: Deset křesťanských mýtů, které dokazují, že Ježíš nikdy neexistoval", byla zveřejněna v roce 2010, druhá vyjde letos. Mezi věřícími jistě způsobí pořádný rozruch. Zdroj: DailyMail

Publikováno: 04. 04. 2015

Kategorie: Objevy

Autor: josefina.hahnova

Tagy: David Fitzgerald | evangelia | Ježíš Kristus | křesťanství | literární alegorie | mýtus