Krásní lidé bývají sobečtí

Lidé s pravidelnými rysy obličeje, jako je třeba Natalie Portman nebo Brad Pitt, bývají terčem závisti nás ostatních, ke kterým se příroda zachovala macešsky.  Ale shodou okolností potvrzují také fakt, že krása je ve skutečnosti povrchní záležitost. Lidé, které jejich okolí vnímá jako krásné, bývají totiž ve srovnání s obyčejnými smrtelníky většinou od přírody sobečtí.  Vědci z univerzity v Edinburghu zjistili, že nejsou příliš ochotni spolupracovat ve prospěch celku, ale radši si hrabou na svém vlastním písečku. Účastníci výzkumu měli možnost vybrat si, zda budou „jestřábi“ nebo „hrdličky“.  Měli pak pracovat na společném projektu, přičemž „jestřábi“ měli z jeho výsledku pro sebe vytěžit víc než „hrdličky“. Vědci poté analyzovali jejich obličeje a zjistili, že lidé s pravidelnými, tedy hezkými rysy většinou volili roli „jestřába“. Tým zkoumal také obličejové rysy 292 lidí ve věku 83 let, kteří byli po celou dobu svého života předmětem sledování.  Analyzovali 15 obličejových „bodů“ včetně pozice očí, nosu, úst a uší a zjišťovali souměrnost jejich rysů. Zjistili zajímavou věc: lidé s asymetrickými obličeji bývají méně zdraví a v dětství většinou prožili nějaké trauma. „Podepsaly se“ na nich i další nepříznivé faktory, například nedostatečná výživa, nemoci či znečištěné ovzduší.  Dokonce i ti, kterým se v dospělosti podařilo dostat z nuzných poměrů, a žili v blahobytu, měli ve tváři vepsaný svůj úděl - o jejich těžkém životě svědčily hluboké vrásky a větrem ošlehaná pleť.     

Krásní lidé mívají souměrné obličeje...

Naproti tomu lidé se symetrickými rysy bývají podle studie zdravější a přitažlivější. Jsou také více soběstační a mají menší motivaci spolupracovat nebo hledat pomoc u ostatních. „Souměrnost obličeje je považována za ukazatele toho, co nazýváme vývojovou stabilitou – tedy schopností organismu odolávat zátěžovým faktorům (stresorům) okolního prostředí. Výsledky ukazují, že deprivace v dětství zanechává na tváři stopy,“ řekl profesor Ian Deary z Univerzity v Edinburghu, jehož tým na výzkumu spolupracoval. Celá studie bude prezentována u příležitosti setkání laureátů Nobelovy ceny v Německu na konci srpna. Zdroj: DailyMail

Publikováno: 15. 08. 2011

Kategorie: Objevy

Autor: josefina.hahnova

Tagy: brad pitt | krásní lidé | natalie portman | sobectví | souměrnost | symetrie | vlivy z dětství