Matematicky dokázáno: k Velkému třesku nedošlo a černé díry neexistují

Vědci budou zřejmě muset přehodnotit původ vesmíru. Profesorka fyziky Laura Mersini-Houghton ze severokarolínské univerzity Chapel Hill matematicky dokázala, že černé díry neexistují. Kvůli její práci se teď bude muset přehodnotit struktura časoprostoru i samotného vzniku vesmíru. „Pořád se nemůžu vzpamatovat z šoku,“ řekla Mersini-Houghton. „Tuto problematiku jsme studovali 50 let a teď máme nové téma k přemýšlení.“ Po celá desetiletí se soudilo, že černé díry vznikají, když se hmotná hvězda zhroutí pod svou vlastní gravitací a stává se bodem v prostoru. Jde přitom o natolik hmotný objekt, že ho nemůže opustit žádný objekt včetně světla. V roce 1975 aplikoval Stephen Hawking kvantovou teorii pole na zakřivený prostoročas okolo horizontu událostí a objevil, že černé díry můžou vyzařovat tepelné záření, známé jako Hawkingovo záření. Profesorka Mersini-Houghton nyní popisuje zcela jiný scénář. Spolu s Hawkingem se shoduje, že když se hvězda zhroutí pod svou vlastní gravitací, vzniká Hawkingovo záření. Ale při jeho vytváření nabírá zároveň i hmotnost. A to v takové míře, že se nemůže stát černou dírou. Předtím, než by se mohla černá díra zformovat, se umírající hvězda v poslední fázi svého života ohromně zvětší a pak exploduje. Nedochází ale k singularitě a nevzniká ani žádný horizont událostí. Závěr? Černé díry nevznikají. Mnoho fyziků a astronomů věří, že náš vesmír se vynořil ze singularity, která začala expandovat od Velkého třesku. Nicméně, pokud singularita neexistuje, budou muset vědci přehodnotit své představy o Velkém třesku, přičemž hlavní otázkou je, zda k němu vůbec došlo. Dokument, který byl nedávno zveřejněn na on-line úložišti fyzikálních prací ArXiv, nabízí přesné matematické řešení tohoto problému.