Mimozemský život mohl vzniknout i na vyprahlých planetách. Třeba na Venuši

Kde je voda, tam je život. Proto se naše hledání života na jiných planetách zaměřuje na přítomnost vody. Jenže oceány vůbec nemusí být podmínkou pro vznik života. V galaxii proto nehledejme tělesa pokrytá vodou, jako je Země, ale spíš "pouštní" planety podobné těm, jež popisuje slavná sci-fi série Duna. Právě ty jsou podle posledních výzkumů mnohem pravděpodobnějšími místy, kde mohl (nebo může) existovat život. Astronom Kevin Zahnle z Amesova výzkumného centra při NASA provedl s kolegou Jutaka Abem z Tokijské univerzity sérii experimentů s 3D klimatickými modely planet o velikosti Země. Při simulaci zachovali jejich rotaci, atmosférický tlak a množství oxidu uhličitého, vyjmuli ale oceány a vegetaci. Ke svému překvapení zjistili, že "pouštní" planety mají až třikrát větší šanci na vznik života než planety pokryté vodou. Takže například Venuše, která je dnes nejžhavější planetou naší Sluneční soustavy, mohla být kdysi místem vhodným pro vznik života. "V určitém období byla Venuše suchá, ale obyvatelná," soudí Zahnle. Toto období mohlo podle něj skončit před miliardou let. "Nehledáme trvale obydlené planety, ale takové, které mohly být kdysi vhodným místem pro vznik života," řekl Zahnle. "Žádná z planet - včetně Země - není trvale obydlená."