Na Saturnově měsíci Titanu může existovat život na bázi metanu

Odborníci za chemickou molekulární dynamiku z Cornellovy univerzity James Stevenson a Paulette Clancy dospěli k závěru, že na Titanu mohly vzniknout formy života založené na metanovém základě a bez kyslíku, a to i navzdory převládajícímu názoru, že život v bezvodém prostředí není možný. Vědci vytvořili z dusíkatých látek buněčnou membránu, která byla životaschopná při extrémně nízkých teplotách v prostředí kapalného metanu. Buňka se skládá z molekul uhlíku, dusíku a vodíku, což jsou všechno prvky, které se na Titanu vyskytují. Dostala název azotosome. „Molekulární simulace prokázala, že tyto membrány mají při nízkých teplotách elasticitu srovnatelnou s teplotou rovnající se lipidové dvojvrstvé ve vodě při pokojové teplotě, " uvedl Stevenson. „Dokázali jsme také, že z prvků vyskytujících se na Titanu mohou vznikat stabilní kryogenní membrány.“ Saturnův měsíc Titan je větší než planeta Merkur. Bylo zjištěno, že na něm existuje síť kanálů a dokonce i jezer a moří, ve kterých proudí kapalný metan. Na jeho povrchu existuje také vulkanická činnost. Množství vědců se dnes kloní k názoru, že na něm opravdu může existovat život.

Publikováno: 03. 03. 2015

Kategorie: Objevy

Autor: josefina.hahnova

Tagy: azotosome | buněčná membrána | metan | titan | život