Objevený mimozemský virus představuje pro lidstvo vážnou hrozbu

Francouzští odborníci z univerzity v Aix-Marseille zkoumají neznámý virus, který je téměř desetkrát větší než ostatní viry. Záhadný virus, který je možná novou formou života, byl pojmenován pandoravirus. Pandoravirus salinus byl objeven v Chile v ústí řeky Tunquen, další pak, nazvaný Pandoravirus dulcis, byl zjištěn ve vzorku rybniční vody z australského Melbourne. „Domníváme se, že vznikly z buněčných struktur, které už neexistují,“ řekl jeden z výzkumníků Jean-Michel Claverie. Zatímco velikost většiny pozemských virů se pohybuje v rozmezí od 20 do 300 nanometrů, velikost pandoraviru přesahuje 1000 nanometrů. Znamená to, že je dostatečně velký na to, aby se dal pozorovat v obyčejném školním mikroskopu. Podle Claverieho nemá pravidelný tvar, což je pro pozemské viry typické. Zpočátku ho proto považoval za malou bakterii, nikoli za virus. Genetický kód pandoraviru je dvakrát větší, než má megavirus, který byl až dosud považován za největší známý virus. Nicméně s pozemskými viry nemají pandoraviry téměř nic společného. S geny vyskytujícími se na Zemi se totiž shoduje pouhých 6 % jejich genomu. Vědci se domnívají, že se k nám dostaly z jiné planety, například z Marsu. I proto představují pro lidstvo vážnou hrozbu.