Optické klamy, které vás dostanou

Podívejte se chvilku na obrázek. Před očima se vám začne točit matoucí optický klam. A váš mozek uvěří tomu, že vidíte spirálu, i když jde o čtyři samostatné kruhy. Na druhém obrázku jsou malé čtverečky poskládané vedle sebe na kruhu. Každý kruh tvoří úhel, který obraz zkresluje, a tak máme opět dojem rotující spirály. Další trik, kterému se zdráháme uvěřit. I když o klamu víme, dojem se nezmění. Jak se dá mozek zmást věcmi, které ve skutečnosti neexistují, si můžeme demonstrovat na Kaniszově fiktivním trojúhelníku. Naše mysl vnímá tento obraz prostorově – jako by bílý trojúhelník ležel na černých kruzích a pod nimi byl ještě černý trojúhelník. Náš mozek má totiž tendenci vidět společně seskupené objekty jako součást celku. Podněty vyskytující se současně nebo objevující se rychle po sobě nevnímáme jako prvky, které leží vedle sebe, ale jako tvar (tzv. Gestalt efekt). Ignorujeme místa, která jsou přerušovaná, a vnímáme spíš vrstevnice spojené do určitého tvaru. A tak sami sebe přesvědčíme, že se díváme na trojúhelník. Zdroj: DailyMail