Před zemětřesením se atmosféra nad Japonskem rychle zahřála

Geologové si už řadu let lámali hlavy, co je pravdy na tom, že velkým zemětřesením předcházejí vždy zvláštní atmosférické jevy. Žádná zpětná data nebyla totiž většinou k dispozici. Naštěstí v nedávné době byly v zemětřesných zónách instalovány monitorovací stanice a také satelity dnes posílají data o tom, co se během zemětřesení děje ve svrchní vrstvě atmosféry a v ionosféře. A tak se nyní zjistilo, že několik dnů před březnovým devastujícím zemětřesením v Japonsku se nad jeho epicentrem významně zvýšilo infračervené záření. Tým Dimitara Ouzounova z Goddardova centra vesmírných letů při NASA zjistil, že v ionosféře nad epicentrem dramaticky vzrostlo množství elektronů, přičemž maxima bylo dosaženo tři dny před katastrofou. Ve stejnou dobu zaznamenaly satelity nad epicentrem obrovský nárůst infračerveného záření. Jinými slovy - atmosféra se zahřála. Před zemětřesením dojde ve zlomu k velkému napětí, což vyvolává zvýšený únik radonu. Radioaktivita z tohoto plynu ionizuje vzduch ve velkém měřítku a tím mimo jiné dojde ke kondenzaci vodních par. Vlivem tohoto procesu se významně zvýší teplota i infračervené záření. „Mimořádný nárůst infračerveného záření jsme ze satelitních dat zaznamenali 8. března, tedy tři dny před zemětřesením,“ uvedl Ouzounov. „Kvůli záření pak vzrostlo i množství elektronů v ionosféře.“ Ouzounovův výzkum by tak mohl v budoucnu přispět ke včasnému varování obyvatelstva v seismicky aktivních oblastech. Ukázal totiž, že vazba mezi litosférou, atmosférou a ionosférou je mnohem těsnější, než se doposud myslelo. Pokud se tento vztah nějak naruší, je možné to zjistit a s předstihem zabránit větším škodám. Zpětně se totiž zjistilo, že podobný jev v atmosféře byl zaznamenán i nad Haiti, které postihlo devastující zemětřesení v lednu roku 2010.