Proč patří svět „ošklivcům“?

Proč se muži jako Winston Churchill nebo Abraham Lincoln stali uznávanými vůdci, o nichž se dodnes učí v hodinách dějepisu děti po celém světě? Nejspíš kvůli svým schopnostem, řeknete si. Doktor Carl Senior z univerzity v britském Birminghamu to ale vidí úplně jinak. Je přesvědčen, že důvodem jejich nesporného úspěchu je to, že měli nepravidelnou tvář, která byla podle mínění většiny lidí spíše ošklivá. Jeho teorie jistě potěší každého, kdo nepatří mezi rozené krasavce. Senior tvrdí, že krásní lidé jsou zvyklí, že je každý akceptuje, všude mají otevřené dveře a spousta věcí jim v životě prochází bez větších problémů. Tato genetická předurčenost k úspěchu je tak nenutí překonávat sama sebe. Proto existuje tolik krásných lidí, kteří udělají kariéru v profesích, kde je krása nutností, anebo se s nimi potkáme na nedůležitých manažerských postech, kde je podstatnější to, že tito jedinci „zdobí“, než že by o něčem skutečně rozhodovali. Naproti tomu „ošklivci“ nedostanou v životě nic zadarmo a musí na sobě pracovat, aby si dokázali splnit své sny. Dopředu je žene také jistý komplex, který mohou pociťovat vůči těm krásnějším. To, že se z nich stanou vynikající politici nebo slavní velitelé, pak může být právě výsledkem snahy ukázat to těm „šťastnějším“.