Semiramidiny visuté zahrady - tajemství jednoho z divů světa odhaleno

Patří od starověku do seznamu sedmi divů světa. Slavné visuté zahrady Semiramidiny uchvacovaly už tehdejší obyvatele. Podle legendy je nechala v Babyloně vystavět v polovině 6. století př. n. l. Semiramis, manželka krále Nabuchadnezara II. Kvůli nim dala navršit 25 metrů vysoký umělý pahorek ve tvaru půlkruhu. Ten byl obestavěn kolonádou, jejíž střechu osázeli královnini zahradníci vzácnými květinami, keři a stromy. Zahradou protékal umělý potok s vodopádem a záhony byly zavlažovány 35 tisíci litrů vody, které přiváděl 50 kilometrů dlouhý akvadukt. Problém je, že tohle všechno známe jen z popisů antických autorů, kteří byli úchvatným dílem nadšeni. Ze zahrad nic nezůstalo a někteří vědci se domnívají, že vlastně nikdy ani neexistovaly. V 19. století byl sice objeven hliněný reliéf s jejich vyobrazením, ale ten se ztratil a bylo alespoň po nějakém důkazu. Posledních 20 let se problematikou Semiramidiných zahrad zabývala dr. Stephanie Dalley z Oxfordu, která mimo jiné znovu pročetla všechny klínopisné památky, které měla k dispozici. A Stephanie je přesvědčena, že Semiramidiny visuté zahrady nejsou žádným výmyslem. Ale leccos s nimi bylo trochu jinak. Nenechala je zřejmě vystavět Semiramis či její manžel, nýbrž asyrský král Sennacherib. Zahrady nestály v Babylóně, ale skoro o 450 kilometrů více na sever, v městě Ninive, které bylo vždycky velkým konkurentem Babylonu. Zdroj: The Independent

Publikováno: 09. 05. 2013

Kategorie: Objevy

Autor: josefina.hahnova

Tagy: Asýrie | Babylon | Ninive | Semiramidiny visuté zahrady | Semiramis