Sociální sítě mají dobré i špatné dopady na děti

Server ScienceDaily zveřejnil novou studii profesora Larryho Rosena, která pojednává o tom, jaký dopad mají sociální sítě na mentální rozvoj současných dětí. „Není pochyb o tom, že Facebook změnil krajinu sociální interakce, a to zejména mezi mladými lidmi,“ uvedl profesor Rosen na začátku konference. Jeho přednáška na konferenci Americké psychologické asociace se jmenovala „Šťouchni mě aneb Jak sociální sítě mohou pomoci i škodit našim dětem“.  Z jeho studie pak vyplývá několik zajímavých závěrů. U dospívající mládeže, která tráví u Facebooku více času, se mnohem častěji rozvíjí narcismus a další psychické poruchy týkající se sociálního chování, včetně agresivity a spánkového režimu. Nadužívání sociálních sítí může vést dospívající děti k úzkosti, depresi a dalším psychickým problémům. Podle Rosena má Facebook negativní účinky i na soustředění a učení. Podle jeho studie měli žáci, kteří kontrolovali stav na Facebooku několikrát za hodinu, v průměru mnohem horší výsledky. Larry Rosen ale na konci své přednášky zmínil i kladné stránky sociálních síti. Jednou z nich je například rozšířená virtuální empatie nebo kladné účinky na introvertní jedince, kterým Facebook nabízí možnost sociální interakce. „Facebook a sociální sítě nám mohou v lecčems pomoci. Na druhou stranu to s nimi nesmíme přehánět,“ dodal na závěr profesor Rosen. Zdroj: ScienceDaily