Švédští archeologové objevili skandinávskou Atlantidu

Tři roky se podmořští archeologové potápěli v Baltském moři, až objevili skandinávskou Atlantidu. I tak by se dal charakterizovat objev, který učinil profesor Björn Nilsson z univerzity ve švédském Södertörnu se svými kolegy z univerzity v Lundu. V 16metrové hloubce u lokality Hano nalezli skutečný poklad. V bahně tam byly pohřbeny pozůstatky po obyvatelích Skandinávie, kteří v této části Evropy žili před 11 tisíci lety. A protože základ zdejšího bahna tvoří rašelina, nalezené artefakty byly dokonale zakonzervované. Jednalo se především o nástroje ze dřeva a křemene, ale také o zvířecí rohy nebo rybářské harpuny. Za jednu z největších odborných senzací považují archeologové harpunu vyrobenou z kosti pratura, předka dnešního hovězího dobytka. Tento pratur žil v některých částech Evropy ještě v 17. století a zřejmě posledního jedince ulovili v Polsku poblíž Mazurských jezer v roce 1627. Existuje ale velmi málo dokladů o tom, že by pratuři byli běžně chováni už v době, z které pocházejí nálezy z Baltského moře. Pravěcí Skandinávci byli nomádi a nejnovější nálezy uprostřed Baltského moře napovídají, že se jednalo o jejich dočasné sídliště. To bylo nejspíš spláchnuto mořem prakticky v jeden okamžik, přesně jako se to stalo legendární Atlantidě. Co ale bylo příčinou tohoto neštěstí, zatím nevíme. Švédští archeologové teď doufají, že se jim pod mořskou hladinou podaří objevit i nějaké pohřebiště, které by mohlo přinést nové poznatky o pohřebních i náboženských rituálech předků proslulých Vikingů. Zdroj: DailyMail