Tajemná místa v Česku: čarodějnické sabaty v Polabí

Zasvěcení lidé tvrdí, že čím je některé tajemné místo nenápadnější, tím je tajemnější. Této charakteristice přesně odpovídá kopec Chotuc, vzdálený pár kilometrů od Nymburka. Již jeho lokace v Polabí dává tušit, že se jedná spíše o kopeček, a jeho výška 254 m.n.m. to jen potvrzuje. I to, že ho na první pohled přehlédnete. Právě jeho nenápadnost je ale dokonalým maskovacím prostředkem, který ocenili už Keltové, kteří si na něm postavili jedno ze svých oppid. Nebylo sice nijak velké, ale zřejmě velmi »oblíbené«, protože se sem keltské obyvatelstvo několikrát vrátilo. I po zániku keltského hradiště zůstal Chotuc významným pohanským kultovním místem. Lidé pořádali poutě na jeho vrchol a ještě v době vrcholného středověku to byly pouti za pohanskými, nikoliv křesťanskými božstvy. Což se pochopitelně nelíbilo vrchnosti, která účastníky poutí odchytávala a bičovala. Ani to však vyznavače staré víry neodvrátilo od dalšího výstupu. Nejspíše právě tyto pohanské tradice přiměly církev vystavět na vrcholu církevní stavbu. Půvabný kostelík Nejsvětější Trojice tu stojí dodnes a není jistě náhoda, že nejspíš přímo na akropoli keltského oppida. Obklopen je nejen pozůstatky hradištních valů, ale také malebným hřbitůvkem. Na Chotuci se také podle dobových pramenů scházely čarodějnice z širokého a konaly zde svoje sabaty. Naštěstí jejich působení neskončilo tak tragicky, jako se tomu stalo na severní Moravě, kde se v 17. století odehrála série zrůdných čarodějnických procesů (dobře známých z knihy a filmu Kladivo na čarodějnice). Určitě tomu bylo právě proto, že Chotuc a okolní vesnice se nacházejí v kraji tak trochu zapomenutém. A dodnes se tu dějí »divné věci«. V nedávných letech se v okolních polích objevovaly kruhy v obilí, které se ani největším skeptikům nepodařilo vysvětlit nějakými rozumnými důvody. Existují také současná svědectví, že v okolí Chotuce se nejspíš nachází jakási díra do časoprostoru, kdy mohou citliví jedinci zaslechnout hlomoz dávných půtek, hrkotání kočárů, ale také zvuk parní lokomotivy, která na zdejší železnici už hezkých pár desítek let nejezdí.

Publikováno: 19. 03. 2011

Kategorie: Záhady | Stalo se

Autor: info@mbusiness.cz

Tagy: čarodějnice | kopec Chotuc | Nymburk | Tajemná místa v Česku | tajemno