Tajemný kosmický výbuch před 1200 lety má možná na svědomí supernova

Silné záření neznámého původu, které zanechalo čitelné stopy v japonských cedrech (viz náš článek Záhadné kosmické záření – zaútočili na Japonsko mimozemšťané?), může být důsledkem výbuchu dosud neznámé supernovy. Současně by se tím dala vysvětlit i existence děsivého „červeného kříže“, který zářil na obloze nad Británií v roce 774 n. l. V Japonsku byla letos na jaře objevena lokalita, kde rostou „uhlíkové cedry“. Stromy byly před 1200 lety vystaveny silnému záření z vesmíru, které radiokarbonová metoda datovala do let 774 nebo 775. Příčinou byla mohutná energetická exploze v horních vrstvách atmosféry, která urychlila vytváření izotopu oxidu 14. Informace zaujala biochemika Jonathana Allena z Kalifornské univerzity v Santa Cruz. [pullquote_right]Podle Allena se nabízí logické vysvětlení – šlo o výbuch supernovy.[/pullquote_right] Událost tohoto druhu by vyvolala na nebi mohutnou záři, o které by určitě informovaly dobové kroniky. Jak je možné, že tomuto jevu kronikáři nevěnovali pozornost? Allen si dal tu práci a zjistil, že anglický kronikář Roger Wendover ve svých zápiscích z roku 776 zmiňuje „hrozná znamení na obloze“. Allen hledal dál na internetu a objevil ještě další dobové svědectví – v Anglosaské kronice uložené na stránkách elektronické knihovny Avalon při Yaleské univerzitě. U roku 774 je tu zmínka o „červeném kříži“, který se znenadání po západu slunce objevil na obloze. Podle Allena se nabízí logické vysvětlení – šlo o výbuch supernovy. Její červená barva svědčí o tom, že zdroj záření byl ukryt za velmi hustými prachovými mračny, které rozptylovaly veškeré viditelné světlo s výjimkou malého množství červené barvy. Stejné mračnou je pak důvodem, proč moderní astronomové zbytky této supernovy dosud neobjevili. Allenovu teorii potvrzuje i astronom Geza Gyuk z Adlerova planetária v Chicagu: „Tzv. kříž vybuchl na západní obloze těsně po západu, což svědčí o tom, že jeho zdroj se v tu chvíli nacházel za Sluncem. Tato okolnost spolu se slabou září nové supernovy vysvětluje, proč v dobových letopisech nejsou o objevení nové hvězdy na obloze žádné další zprávy.“ Zdroj: oko-planet