Thomas Jefferson a záhadné UFO

V publikaci „Transactions of the American Philosophical Society“, kterou Americká filozofická společnost vydala v roce 1804, našli badatelé odkazy na fenomén UFO. Úkaz popsal přírodovědec William Dunbar, který své pozorování nazval „Fenomén z Baton Rouge“. O záhadný jev se zajímal i tehdejší prezident USA Thomas Jefferson (1743 -1826), který byl tou dobou zároveň v čele filozofické společnosti. V Dunbarově zprávě mimo jiné stojí: „Fenomén letící nad Baton Rouge byl pozorován v noci 5. dubna 1800; následuje jeho popis: Znenadání byl pozorován letící objekt na jihovýchodě. Pohyboval se tak rychle, že nad hlavami svědků přeletěl směrem na severozápad přibližně během čtvrt minuty. Byl dlouhý odhadem 70 až 80 stop, letěl ve výšce 200 yardů nad zemí, celý jeho povrch svítil, ale nevycházely z něj žádné jiskry. Barvou připomínal slunce. Když se objekt přiblížil k horizontu, jeho barva se změnila na malinově červenou. Při přeletu nad hlavami svědků osvítil zemský povrch, jeho záře byla ale mnohem slabší než sluneční. Vydával také teplo. Když zmizel na severozápadě, bylo slyšet silný hluk, jako by se probíjel skrz les. Za několik vteřin se ozvalo mohutné burácení, připomínající střelbu z obrovského děla… Informovali mě, že v místech, kam objekt dopadl, bylo provedeno pátrání. Část země tu byla rozrytá a rostlinstvo bylo sežehnuté. Dosud jsem nedostal odpověď na otázky, které jsem do Baton Rouge poslal, a které by možná do celého případu vnesly více světla.“