Turínské plátno je podvrh, tvrdí italský vědec

Turínské plátno, do něhož mělo být krátce po ukřižování zahaleno tělo Ježíše Krista, je středověký podvrh. Podobných pláten vznikly desítky, dochovalo se ale pouze toto jediné, tvrdí italský vědec Antonio Lombatti z Parmy. Lombatti dospěl ke svému závěru na základě francouzského výzkumu z 19. století, který zjistil, že Turínské plátno bylo zhotoveno v Turecku přibližně v roce 1300. Podobných relikvií vzniklo asi čtyřicet, většinou se ale rozpadly, některé pak byly zničeny za Francouzské revoluce. Plátno se dostalo do Evropy jako suvenýr dovezený z jedné z křížových výprav a později ho získal rytíř Geoffroy de Charnay (1251 - 1314), jehož rod je v některých análech uváděn jako první vlastník relikvie. Co se data vzniku plátna týče, k podobnému závěru došli v roce 1988 i vědci z Oxfordu. Podle radiokarbonové metody bylo plátno zhotoveno někdy mezi lety 1260 až 1390. Jeho název je odvozen od italského města Turín, kde je tato relikvie uchovávána od roku 1578.